Elektronisk handel - utvecklingsprojekt 2019/2020 (10 hp)

VT20, 67 %, Campus

Startdatum: 20 januari 2020

Slutdatum: 22 mars 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-61022 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Ges endast inom program.

Behörighet: 120 hp inklusive Databasteknik I, Datakommunikation I, Människa-datorinteraktion, en fortsättningskurs i objektorienterad programmering samt algoritmer och datastrukturer.
Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 24167 kr

Studieavgift, totalt: 24167 kr

Om kursen

Projektkursen behandlar utveckling av webbaserade system för elektronisk handel eller liknande system som kan generera intäkter. Varje projektgrupp tar fram en affärsplan och utvecklar därefter ett system som integrerar verktyg och tekniker för databaser, webbserver, webbgränssnitt och säkerhetslösningar. Kursen examineras genom presentation och rapportering av delmål och tekniska lösningar.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2

Box 337, 751 05 UPPSALA

Fax: 018-511925

E-post: info@it.uu.se