Nätverksvetenskap, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • Kursen är inställd.

  HT 2022, 50 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-11021

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: 120 hp inklusive Linjär algebra och geometri I, Envariabelanalys, Sannolikhet och statistik, och en kurs i programmering. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Terminologi, tillämpningar och grundläggande begrepp inom nätverksvetenskap. Roller och positioner, centralitetsmått, grafinbäddningar, visualisering, statistiska nätverksmodeller (till exempel Erdős-Rényi, stokastiska blockmodeller), grupper av noder (till exempel grafklustringsalgoritmer, nätverksmotiv), nätverksorganisering (statistik för lokala egenskaper, beskrivningar av storskalig nätverksstruktur). Processer på grafer (till exempel perkolering, smittspridning, åsiktsspridning). Modeller av nätverksförändring. Vidare teori (utöver enkla, viktade och riktade grafer), till exempel flerskiktade, temporala, spatiala nätverk samt nätverk av högre ordningar och med polära länkar.

Mer information

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@it.uu.se