Psykologi med inriktning mot arbetsliv B, 30 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, 100 %, Campus

  Startdatum: 30 augusti 2021

  Slutdatum: 16 januari 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-25801 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Högskolepoäng, max 165 hp (50 %)

Behörighet: Psykologi A, 30 hp, varav 22,5 hp godkända eller Psykologi med inriktning mot arbetsliv A, 30 hp, varav 22,5 hp godkända, eller motsvarande. För studerande inom Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor är behörigheten Psykologi med inriktning mot arbetsliv, 15 hp och kursen Metod och projektarbete A, 15 hp.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Kursen introducerar ämnena biologisk psykologi, perceptionspsykologi och experimentell socialpsykologi samt allmänpsykologins forskningsmetoder och användningen av statistiska metoder. I denna kurs är det upp till studenten själv att göra den arbetslivsrelaterade kopplingen.

Denna kurs möjliggör för studenter som läser Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor att välja psykologi som fördjupningsämne. Det är även möjligt att läsa kursen för de som läst Psykologi A i avsikt att själv plocka samman en PA-utbildning, eller om man tidigare läst den gamla och numera nedlagda kursen Psykologi med inriktning mot arbetsliv (A) om 30 hp.

Att fördjupa sig i ämnet psykologi kan ge användbara kunskaper för arbete inom HR och med personal- och arbetslivsfrågor. Man bör dock känna till att på fortsättningskursen Psykologi C är möjligheterna små, att i det vetenskapliga arbetet (uppsatsen) kunna fördjupa sig inom arbetslivsrelaterad psykologi.

Kursen består av fyra delkurser à 7,5 hp:
Forskningsmetod
Biologisk psykologi
Perceptionspsykologi
Socialpsykologi

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för psykologi

Von Kraemers allé 1A och 1C 752 37 Uppsala

Box 1225, 751 42 UPPSALA

E-post: info@psyk.uu.se

Studievägledning

E-post: studentservice@psyk.uu.se