Att förmedla det förflutna: Populärvetenskapligt skrivande, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 50 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 26 mars 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-00002 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 15 december 2022 – 9 januari 2023

Behörighet: Kandidatexamen inom arkeologiskt eller historiskt inriktade ämnen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Det finns ett stort intresse för det förflutna bland allmänheten. Oavsett om du kommer att arbeta inom exploateringsarkeologi, i museivärlden eller inom den akademiska världen, så finns ett behov att producera populärvetenskapliga texter. Målet med denna kurs är dels att titta närmare på hur populärvetenskapliga texter struktureras och skrivs i syfte att tilltala läsaren och tillgängliggöra forskningsresultat; dels att ge dig möjlighet att själv praktiskt öva dig i att producera en populärvetenskaplig text om ett arkeologiskt eller historiskt ämne.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för arkeologi och antik historia

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 626, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2093

E-post: info@arkeologi.uu.se

Kursadministratör

E-post: info@arkeologi.uu.se

Telefon: 018-471 20 93