Antropologi i praktiken, 7,5 hp

Läsåret 2021/2022

 • VT 2022, 50 %, Campus

  Startdatum: 17 januari 2022

  Slutdatum: 27 mars 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-02000 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 16 december 2021 – 9 januari 2022

Behörighet: Kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Antropologi studerar människor, varför de gör vad de gör i förhållande till grupper, till byråkratier och andra strukturer. Det hjälper dig att förstå varför människor agerar, reagerar eller ibland inte alls agerar. Ur ett praktiskt synsätt kan antropologi användas för att utarbeta policyer och utvecklingsprojekt; för att ändra eller göra officiella ramverk effektiva eller informera oss varför de inte fungerar.
 
Syftet med kursen är att fokusera på samspelet mellan antropologisk kunskap och praktik från olika perspektiv för att på det sättet ge en förståelse för hur antropologi fungerar i tillämpade sammanhang. Kursen uppmärksammar praktiska användningsområden för antropologi och de olika karriärer som en magisterexamen i kulturantropologi kan leda till. Den tar också upp hur antropologisk kunskap och analytiska verktyg kan användas i olika professionella sammanhang, till exempel för att analysera och förbättra företags och organisationers arbete. Eftersom antropologi är både en politisk och social engagerad disciplin kommer tid att avsättas för diskussioner om antropologins roll på den offentliga arenan.
 
Kursen kommer att baseras på föreläsningar av akademiker och yrkesverksamma med erfarenhet av att tillämpa antropologi i privata och offentliga miljöer och i arbetet inom myndigheter, konsultföretag och icke-statliga organisationer. Detta i kombination med praktiska uppdrag som att skriva professionella presentationer; skriva och utvärdera policydokument, rapporter och grundstudier samt för att utarbeta referensvillkor och anbud.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 631, 751 26 UPPSALA

E-post: kursadm@antro.uu.se

Studierektor, avancerad nivå

E-post: studierektorAN@antro.uu.se