Teorier, metodologier och akademiskt skrivande inom fältet kulturarv och hållbarhet, 15 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-51733 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Visby

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 10 oktober 2022 – 23 oktober 2022

Behörighet: Kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 30000 kr

Studieavgift, totalt: 30000 kr

Om kursen

Kursen ger en avancerad introduktion till dagens teoretiska och metodologiska ansatser inom fältet kulturarv och hållbarhet. Du får också öva dig i att tillämpa vissa av de normer och konventioner som styr akademiskt skrivande.

Den första delen av kursen fokuserar på teoretiska och metodologiska traditioner genom föreläsningar. Seminarier om viktiga texter och frågor inom dessa traditioner kommer att träna dig i kritiskt tänkande.

Den andra delen av kursen introducerar olika former av akademiska texter och konventioner. Fokus kommer att ligga på att skapa vetenskapliga artiklar och du kommer som en del av examinationen att producera en artikel och även opponera på en annan students artikel. Den akademiska artikeln kommer att vara i fokus under kursens gång.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen, Campus Gotland

Cramérgatan 3

621 67 VISBY

Joakim Andersson

E-post: joakim.andersson@konstvet.uu.se

Telefon: 0498-10 83 25

Carina Dahlström, studieadministratör

E-post: carina.dahlstrom@uu.se

Telefon: 0498-10 82 34