Dröm och utopi. Medeltiden i 1700- och 1800-talens bild och arkitektur, 7,5 hp

Läsåret 2020/2021

 • HT 2020, 50 %, Campus

  Startdatum: 2 november 2020

  Slutdatum: 17 januari 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2020

  Anmälningskod: UU-51759 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Visby

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Medeltid är ett begrepp som väcker speciella känslor och frammanar olika bilder i vårt medvetande. Det som finns bevarat av medeltidens konst- och kulturyttringar har påverkat denna känsla som fått återverkningar på vår kulturella omgivning långt fram i vår egen tid. Den internationella beteckningen för denna känsla och dess uttryck är Medievalism, och den säger kanske mer än det svenska medeltidsromantik, men i grunden handlar det om hur vi påverkats och påverkas av medeltida företeelser. I kursen behandlas 1700- och 1800-talens syn på medeltiden, såväl vad gäller bildkonst som arkitektur. Exempelvis diskuteras det romantiska måleriet, liksom den så kallade nygotiken inom arkitektur i kontextuellt perspektiv. Restaureringsideal under den aktuella tiden ges utrymme.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H 752 38 UPPSALA

Box 630, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2887

E-post: info@konstvet.uu.se

Carina Dahlström

E-post: carina.dahlstrom@uadm.uu.se

Telefon: 0498-10 8234