Kursplan för Turkisk lingvistik

Turkic Linguistics

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5TU137
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Turkiska språk G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-10-15
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Turkiska språk 1, 30 hp, och minst 22,5 hp från Turkiska språk 2

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Mål

Kursen är en introduktion till turkisk lingvistik och syftar till att ge en översiktlig orientering om turkspråkens strukturella särdrag varvid särskilt turkietturkiskans struktur behandlas, om den turkiska språktypen och om språkkontakter.

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • redogöra för det turkiska ljudsystemets och den turkiska grammatikens strukturella särdrag
 • använda lingvistiska metoder för att analysera turkiskt språkmaterial
 • översiktligt beskriva språkkontakterna mellan turkiska och icke-turkiska språk.

Innehåll

Kursen omfattar studier i turkisk lingvistik, turkspråkens strukturella särdrag, den turkiska språktypen och språkkontakter. Övningar i lingvistisk analys genomförs.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande betydelse för arbetet på kursen.

Examination

Kursen har två examinerande moment:

 1. fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter
 2. avslutande skriftligt prov. 

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 2.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Johanson, Lars The structure of Turkic

  Ingår i:

  The Turkic languages

  London: Routledge, 1998

  (1998) s. 30-66

  NOTE: THE TEXT IS AVAILABLE IN AN UPDATED VERSION FROM 2022. USE THAT INSTEAD. INFORMATION: Johanson, Lars The structure of Turkic 2022 Ingår i: Johanson, Lars; Csató, Éva Ágnes The Turkic languages London : Routledge, 2022- xxiii, 488 s. ISBN:0-415-08200-5 LIBRIS-ID:4914942 (2022) s. 26-59

  Se bibliotekets söktjänst

 • Johanson, Lars Structural factors in Turkic language contacts

  Richmond: Curzon, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

 • Boeschoten, Henrik The speakers of Turkic languages

  *,

  Ingår i: Johanson, Lars; Csató, Éva Ágnes The Turkic languages London: Routledge, 2006 NOTE: THE TEXT IS AVAILABLE IN AN UPDATED VERSION FROM 2022. USE THAT INSTEAD. INFORMATION: Boeschoten, Henrik The speakers of Turkic languages *, Ingår i: Johanson, Lars; Csató, Éva Ágnes The Turkic languages London: Routledge, 2022

 • Csató, Johanson, Éva Ágnes, Lars Turkish

  Institutionen för lingvistik och filologi,

  Ingår i: Johanson, Lars; Csató, Éva Ágnes The Turkic languages London: Routledge, 2006 s. 203-235 NOTE: THE TEXT IS AVAILABLE IN AN UPDATED VERSION FROM 2022. USE THAT INSTEAD. INFORMATION: Csató, Johanson, Éva Ágnes, Lars Turkish Institutionen för lingvistik och filologi, Ingår i: Johanson, Lars; Csató, Éva Ágnes The Turkic languages London: Routledge,2022 s. 195-223

Annan kurslitteratur och övningar tillhandahålles av kursledaren.

Referenslitteratur

 • Crystal, David; Crystal, David A dictionary of linguistics and phonetics

  6. ed.: Malden, MA: Blackwell Pub., c2008

  Eller motsvarande lingvistisk encyklopedi.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Deny, Jean Philologiae Turcicae fundamenta

  Wiesbaden: Steiner, 1959-

  Se bibliotekets söktjänst