Kursplan för Jämförande turkologi: sibiriska turkiska språk

Comparative Turcology: Siberian Turkic Languages

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5TU603
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Turkiska språk A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-01-24
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2022-09-02
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Kandidatexamen med turkiska språk som huvudområde eller kandidatexamen med ett annat språkvetenskapligt ämne som huvudområde inklusive Turkiska språk 1 och Turkiska språk 2.

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten för att förtjäna betyget godkänd minst kunna:

 • redogöra för de sibiriska turkiska språkens klassifikation och placera språken och deras varieteter inom den turkiska språkfamiljen;
 • redogöra för de sibiriska turkiska språkens demografi med avseende på antal talare och språkens möjlighet att överleva;
 • redogöra för de sibiriska turkiska språkens historiska utveckling;
 • redogöra för primära källor till och vetenskapliga publikationer om sibiriska turkiska språk;
 • beskriva de sibiriska turkiska språkens skriftsystem;
 • beskriva och jämföra språkens grundläggande grammatik och ordförråd;
 • beskriva språkkontakt mellan sibiriska turkiska språk och icke-turkiska språk;
 • läsa, transkribera, översätta och analysera valda texter skrivna på sibiriska turkiska språk.

Innehåll

Kursen omfattar klassifikation, beskrivning och jämförande analys av sibiriska turkiska språk. Dessutom ger kursen färdigheter i att läsa, transkribera, analysera och översätta valda texter.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och examinerande moment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kursen har två examinerande moment:

 1. fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter;
 2. hemtentamen.

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 2.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

• Schönig, Claus 1997-1998. A new attempt to classify the Turkic languages 1-3. Turkic languages 1-2: 117-133, 262-277, 130-151. Obligatorisk • Anderson, Gregory D. and K. David Harrison 1998. Tyvan [Languages of the World/Materials 257]. Munich: LINCOM Europa. Obligatorisk

 • Deny, Jean Philologiae Turcicae fundamenta. : T. 1

  Wiesbaden: Steiner, 1959

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Laut, Jens Peter Sprach- und Kulturkontakte der türkischen Völker : Materialien der zweiten Deutschen Turkologen-Konferenz, Rauischholzhausen, 13. - 16. Juli 1990

  Wiesbaden: Harrassowitz, 1993

  • Schönig, C. 1993. Türkische Sprachkontakte in Ostsibirien. In Sprach- und Kulturkontakte der türkischen Völker. (eds) J.-P. Laut und K. Röhrborn. Wiesbaden: Harrassowitz, 155-163. Obligatorisk

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kellner-Heinkele, Barbara; Hazai, György; Zieme, Peter Studia Ottomanica : Festgabe für György Hazai zum 65. Geburtstag

  Wiesbaden: Harrassowitz, 1997

  • Schönig, C. 1997. Wie entstand das Südsibirische Türkisch? In Studia Ottomanica. Festgabe für György Hazai. (eds) B. Kellner-Heinkele und P. Zieme. Wiesbaden: Harrassowitz, 147-163. Obligatorisk

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Brendemoen, Bernt Altaica Osloensia : proceedings from the 32nd Meeting of the Permanent International Altaistic Conference : Oslo, June 12-16, 1989

  Oslo: Universitetsforlaget, 1991

  • Schönig, C. 1991. Das Lenatürkische und die sprachlichen Merkmale des nordöstlichen türkischen Areals. In Altaica Osloensia. Proceedings of the 32nd meeting of the Permanent International Altaistic Conference. Oslo, 263-285. Obligatorisk

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Anderson, Gregory David Xakas

  München: LINCOM Europa, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Krueger, John R. Yakut manual

  Bloomington: 1962

  • Krueger, John R. 1962. Yakut Manual. Area Handbook, Grammar, Graded Reader and Glossary [Uralic and Altaic Series 21]. Bloomington and The Hague: Indiana University and Mouton. Obligatorisk

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dyrenkova, N. P. Grammatika šorskogo jazyka.

  Moskva: 1941

  Se bibliotekets söktjänst

• Amzorov, Mikhail P. 1992. Grammatika shorskogo yazȳka. Novokuznetsk: Novokuznetskiĭ Gosudarstvennȳĭ Pedagogicheskiĭ Institut.

Ett urval av texter skrivna på sibiriska turkiska språk tillhandahålles av undervisande lärare.

Annat undervisningsmaterial kan tillhandahållas av undervisande lärare.