Biomedicinprogrammet

Läsåret 2023/2024

Bild för Biomedicinprogrammet 2023/2024
Anmälan

Är du nyfiken och vill veta mer om hur din kropp fungerar? Vill du arbeta för att göra människors liv bättre och lära dig hur sjukdomar uppkommer och botas? Då är Biomedicinprogrammet i Uppsala något för dig. Programmet ger dig en bred medicinsk utbildning och en bra grund för bland annat forskning vid universitet eller inom läkemedelsindustrin.

Om programmet

Biomedicinprogrammet är en treårig utbildning som innehåller både praktiskt experimentellt arbete och avancerade teoretiska studier. Programmets huvudtema är människans biologi och du kommer att studera den friska kroppens uppbyggnad och funktion samt få en grundläggande förståelse för våra vanligaste sjukdomar. Biomedicinare arbetar bland annat med att öka kunskapen om de stora folksjukdomarna. För att arbeta med dessa frågor krävs både kunskaper på molekylnivå samt en helhetsbild av människokroppens funktion.

Programmet passar dig som vill ha många karriärmöjligheter inom det mångfacetterade området biomedicin, till exempel inom akademin, Life science-industrin och vid olika myndigheter.

Världens samlade biomedicinska kunskap och forskning utvecklas explosionsartat. Kartläggningen av människans arvsmassa öppnar för nya forskningsfält och behandlingsformer, vilket gör biomedicinområdet extra intressant. Det goda samarbetet mellan universitet och industri inom Life Science i Uppsalaområdet gör Uppsala universitet särskilt lämpat för biomedicinska studier.

Efter examen kan du välja att direkt gå ut i arbetslivet till ett biomedicinskt inriktat företag eller att fortsätta fördjupa dig genom att läsa något av Uppsala universitets masterprogram.

Examen

Utbildningen leder till en medicine kandidatexamen (Bachelor of Medical Science) med biomedicin som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Kajsa Magnusson
Kommer från: Härnösand

Varför valde du den här utbildningen?
– Under gymnasiet läste jag naturvetenskap med inriktning biomedicin, således mycket mikrobiologi och farmakologi vilket jag tyckte var jätteroligt. Jag visste att jag ville lära mig mer om människokroppen och speciellt om olika sjukdomar, men jag ville inte jobba med patienter, så efter lite efterforskning hittade jag Biomedicinprogrammet. Ett program som kändes perfekt om man ville vara med bakom hela processen men ändå sitta på en djup och stor förståelse kring hur allt fungerar.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Absolut! Jag är otroligt nöjd med mitt val och jag har verkligen fått djupdyka i det jag tycker är intressant (neurobiologi). Jag gillar också att jag efter tre år har väldigt många dörrar öppna och inte är låst inom en karriär.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Jag gick in med ett ganska tydligt mål om vad jag ville lära mig mer om, men sedan har man fått så väldigt mycket mer! Man har hittat nya områden som man inte visste fanns eller inte trodde skulle intressera en. Ett mer konkret exempel på vad jag har tyckt varit roligt är alla laborationer vi får göra. De skiljer sig mycket från kurs till kurs, allt från att sitta i en bastu och undersöka fysiologiska svar till att kolla ens hudflora och designa läkemedel.

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– Första tiden var lite nervös. Jag flyttade själv från en liten stad i Norrland utan att ha varit Uppsala förut, men man kommer in i det otroligt fort. Man får inte glömma att väldigt många inom ens program har gjort exakt samma sak. För att lära känna nya människor rekommenderar jag starkt att delta i insparken som programmet anordnar. Där går man ifrån första dagen med nya vänner!

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
– Otroligt bra! Vi är ett relativt litet program vilket gör att man lär känna väldigt många och kan umgås med stora delar av programmet. Vi umgås mycket med klasser över och under på olika sätt till exempel studiecirklar, sittningar och bara allmänt häng! Det finns många tillfällen att träffa kursare utanför studier om man vill det.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Att man befinner sig i en sådan otrolig studentstad, man lever som i en bubbla. Hela staden känns som att den är anpassad för studenterna och man kan vara engagerad i hur lite eller mycket man vill till exempel körer, spex-grupper, nationer, föreningar etcetera. Att studera här handlar om så mycket mer än bara studier!

Vad har varit mest utmanande?
– De första tentorna var såklart skrämmande, jag visste inte hur en tenta såg ut eller vad man skulle förvänta sig. Det var också ett nytt sätt att studera på vilket var en omställning, men när man väl har tagit sig förbi de första så kommer man in i det. Efter termin ett kände jag att jag hade kommit in i studierna på ett bra sätt och visste hur jag skulle plugga för min egen del. Man måste bara ge det lite tid och lära sig vad som fungerar bäst för en själv.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Att studera vidare och sedan arbeta inom ett område jag tycker är intressant och känner jag kan göra skillnad inom, oavsett om det är forskning, industri eller utbildning.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Hemma hos en av mina kursare som bor vid ån, där vi kollar på alldeles för mycket skräp-tv eller på BMC (mitt andra hem).

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg, finns inte mycket som slår det!

Vad gör du om fem år?
– Förhoppningsvis är jag inne på doktorandstudier eller jobbar inom industrin, jag vet inte än!

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Under den första terminen läggs grunden för dina fortsatta studier genom kurser i kemi och biokemi, samt en kurs i människokroppens uppbyggnad, anatomi.

Termin två börjar med en kurs i cellbiologi, som behandlar många av de processer som styr cellernas beteenden. Sedan följer kurser i immunologi och i bakteriologi. Terminen avslutas med en introduktion till statistik.

Under termin tre och fyra behandlas processer som styr samspelet mellan olika celler och mellan olika organ. Det sker genom kurser i vävnadsbiologi, neurobiologi, medicinsk genetik, metabolism och fysiologi. Det ingår även en obligatorisk kurs i försöksdjurskunskap.

Under programmets fjärde och femte termin ingår en kurs i professionell utveckling, då du fördjupar dina kunskaper i vetenskaplig och populärvetenskaplig kommunikation samt förbereds för arbetslivet genom att bland annat öva på att skriva CV, gå på studiebesök och lära dig mer om projekthantering och ledarskap.

Termin fem läser du en kurs om hur läkemedel verkar i kroppen, farmakologi, samt hur nya läkemedel utvecklas, läkemedelskemi. Du läser även vidare om hur man statistiskt analyserar resultat från experiment och studier. Terminen avslutas med en kurs i hur olika virustyper infekterar kroppen, virologi.

Under termin sex läser du en kurs om hur sjukdomar uppkommer och behandlas. Slutligen gör du ett tio veckor långt examensarbete, vilket ger dig möjlighet att delta i ett spännande forskningsprojekt.

Kurser inom programmet

Termin 1

Kemi för biomedicin, 15 hp

Biokemi, 7 hp

Anatomi, 8 hp

Termin 2

Cell- och molekylärbiologi, 15 hp

Immunologi, 5 hp

Statistik och dataanalys för biomedicin - del 1, 2,5 hp

Bakteriologi, 7,5 hp

Termin 3

Vävnads-och utvecklingsbiologi, 15 hp

Försöksdjurskunskap, 5 hp

Neurobiologi, 10 hp

Termin 4

Medicinsk genetik, 7,5 hp

Professionell utveckling - del 1, 4,5 hp

Fysiologi (med metabolism), 18 hp

Termin 5

Farmakologi och läkemedelskemi, 12 hp

Professionell utveckling - del 2, 3 hp

Statistik och dataanalys för biomedicin - del 2, 5 hp

Virologi och fördjupad immunologi, 10 hp

Termin 6

Sjukdomslära, 15 hp

Examensarbete, 15 hp

Om undervisningen

Biomedicinprogrammet förutsätter studier på heltid. Normalt har du schemabunden undervisning varje dag, ofta i form av föreläsningar och laborationer. Det förekommer även seminarier, demonstrationer och studiebesök. Många lärare forskar inom det område de undervisar i, vilket innebär att kunskapen som lärs ut är den absolut senaste inom området. Största delen av undervisningen ges på svenska, men nästan all litteratur är på engelska. Under hela programmet får du övning i muntlig och skriftlig framställning.

Studera utomlands

Inom Biomedicinprogrammet finns det goda möjligheter att studera utomlands. Uppsala universitet har ett av Sveriges största utbud av utbytespartners. Vanliga destinationer för biomedicinstudenter är Skottland, USA, Australien och Singapore.

Karriär

Många studenter som genomfört biomedicinutbildningen arbetar idag med biomedicinsk forskning, medan andra återfinns inom områden som kliniska prövningar, projektledning, medicinsk journalistik, patenträtt eller miljövård. Personer som läst Biomedicinprogrammet i Uppsala arbetar inom både privat och offentlig sektor på positioner som avdelningschefer på biotech-företag eller forskningsgruppsledare vid akademin.

Efter kandidatexamen kan du läsa vidare på ett masterprogram under två år, vilket gör dig behörig att börja en forskarutbildning. Vid Uppsala universitet finns det masterprogram inom bland annat biomedicin, forensisk vetenskap, molekylär medicin och infektionsbiologi.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Biomedicinprogrammet

180 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P3600 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Bokningsbara vägledartider

Biomedicinska föreningen

Kontakt

Studievägledare Lina Thorvaldson

biomedicin@uu.se

018-471 42 16

Studentservice, farmaci, medicin och vård

Studentservice farmaci, medicin och vård Biomedicinskt centrum (BMC) A4:1 Husargatan 3 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02