Biomedicinprogrammet 2020/2021

Bild för Biomedicinprogrammet 2020/2021
  • 180 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Är du nyfiken och vill veta mer om hur din kropp fungerar? Vill du arbeta för att göra människors liv bättre och lära dig hur sjukdomar uppkommer och botas? Då är Biomedicinprogrammet i Uppsala något för dig. Biomedicinprogrammet ger dig en bred medicinsk utbildning och en bra grund för bland annat forskning vid universitet eller inom läkemedelsindustrin.

Om programmet

Biomedicinprogrammet är en treårig utbildning som innehåller både praktiskt experimentellt arbete och avancerade teoretiska studier. Programmets huvudtema är människans biologi och du kommer att studera den friska människans byggnad och funktion samt få en grundläggande förståelse för människans sjukdomar. Biomedicinare arbetar bland annat med att öka kunskapen om de stora folksjukdomarna. För att arbeta med dessa frågor krävs både kunskaper på molekylnivå samt en helhetsbild av människokroppens funktion.

Programmet passar dig som vill forska och arbeta för att göra människors liv bättre, men som nödvändigtvis inte vill jobba med patienter.

Världens samlade biomedicinska kunskap och forskning utvecklas explosionsartat. Kartläggningen av människans arvsmassa öppnar för nya forskningsfält och behandlingsformer, vilket gör biomedicinområdet extra intressant. Det goda samarbetet mellan universitet och industri inom Life Science i Uppsalaområdet gör Uppsala universitet särskilt lämpat för biomedicinska studier. Efter att du erhållit din kandidatexamen kan du välja att direkt gå ut i arbetslivet till ett biomedicinskt inriktat företag eller att fortsätta fördjupa dig genom att läsa något av Uppsala universitets masterprogram.

Examen

Utbildningen leder till en medicine kandidatexamen med biomedicin som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Marika Pettersson
Från: Nyköping
Läser: Biomedicinprogrammet


Varför valde du den här utbildningen?
– Jag upptäckte under gymnasiet att det var intressant att läsa om människokroppen, hur komplexa vi alla är i grunden och vad som sker när någonting går fel. Därför kändes medicin som den självklara vägen. Att det blev Biomedicinprogrammet är dels för att det ger en bred grund för fortsatta studier och dels för att jag snarare såg mig själv arbeta bakom kulisserna i ett labb eller rent teoretiskt, än direkt med patienter.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Universitetsstudier kräver ett stort individuellt ansvar. Du ansvarar själv för studierna och för att ta ett steg tillbaka för att se på din utveckling. Det är på gott och ont – jag kan sakna gymnasietidens nära kontakten med lärarna men samtidigt är det lärorikt att själv driva sina studier. Det är också positivt att alla är intresserade av det vi läser, vill lära sig nya saker och utvecklas.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Att det finns så många olika studentaktiviteter och olika sätt att vara aktiv på som student. De flesta studenter jag känner är aktiva inom någonting relaterat till studentlivet – allt från kör eller spexgrupp på en nation till att engagemang i programmens studentföreningar. Och det är ganska fantastiskt med en stad där ingen ens höjer på ögonbrynen när någon går runt i toga eller aftonklänning, oavsett tid och plats.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– En dag på Biomedicinprogrammet ser väldigt olika ut beroende på vilken kurs vi läser för tillfället. Under vissa kurser kan man spendera en hel vecka på labb med pipetteringar, cell-/bakterieodlingar och allt vad det kan innebära, medan man under andra kurser nästan enbart har föreläsningar och seminarier.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Något som är typiskt för min utbildning är att vi är ett litet men sammansvetsat program, man är inte fast i en liten klassbubbla utan lär känna studenter även i de andra årskurserna. Vi brukar också årligen träffa studenter från andra lärosäten med biomedicinutbildningar. Så gemenskapen, både här i Uppsala och ur ett nationellt perspektiv, är typiskt för Biomedicinprogrammet.

Hur upplevde du första tentan?
– Första tentan kändes faktiskt inte så fruktansvärt läskig. Självklart var jag nervös men jag försökte ha en lättsam inställning och se det som ett glatt överraskande om jag fick ett bra resultat och inte som världens undergång om det gick helt åt skogen. Det är första tentan och man vet inte vad man har att vänta sig, och det är helt okej.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Det huvudsakliga målet är att ta examen med många nya kunskaper och erfarenheter i bagaget. Men jag vill inte göra det utan att ha riktigt kul längs vägen!

Berätta om studentlivet! / Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Mitt bästa minne är utan tvekan tiden som fadder under andra året på programmet. Att få visa upp staden och alla studentaktiviteter/traditioner var otroligt kul! Man fick lära känna de nya studenterna men även i vår egen klass kom vi varandra närmare i allt fixande kring mottagningen.


Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Varsomhelst längs Fyrisån under vår- och sommarmånaderna.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Har man upplevt Valborg i Uppsala, så svarar man Valborg i Uppsala på den här frågan!

Vad gör du om 5 år?
– Förhoppningsvis har jag tagit en masterexamen och har ett jobb här i Uppsala där jag får vara med och föra det biomedicinska området framåt, inom industri eller forskning (man kan ju inte ha bestämt allt ännu).  

Våren 2017

Upplägg

Under den första terminen läggs grunden för dina fortsatta studier genom kurser i kemi och biokemi, samt en kurs i människokroppens uppbyggnad. Termin två börjar med en kurs i cellbiologi, som behandlar många av de processer som styr cellernas beteenden. Sedan följer kurser i immunologi och i bakteriologi. Terminen avslutas med en introduktion till statistik.

Under termin tre och fyra behandlas processer som styr samspelet mellan olika celler och mellan olika organ. Det sker genom kurser i vävnadsbiologi, neurobiologi, medicinsk genetik, metabolism och fysiologi. Det ingår även en obligatorisk kurs i försöksdjurskunskap.

Termin fem läser du en kurs om hur läkemedel verkar i kroppen, farmakologi samt hur nya läkemedel utvecklas. Därefter följer kurser i hur man skriver vetenskapliga uppsatser och hur man statistiskt analyserar resultat från experiment och studier. Terminen avslutas med en kurs i hur olika virustyper infekterar kroppen, virologi. Under termin sex läser du en kurs om hur sjukdomar uppkommer och behandlas. Slutligen gör du ett tio veckor långt examensarbete, vilket ger dig möjlighet att delta i ett spännande forskningsprojekt.

Kurser inom programmet

Termin 1
Kemi för biomedicin, 15 hp
Biokemi, 7 hp
Anatomi, 8 hp

Termin 2
Cellbiologi, 15 hp
Immunologi, 4,5 hp
Bakteriologi, 7,5 hp
Grundläggande statistik, 3 hp

Termin 3
Vävnadsbiologi, 15 hp
Försöksdjurskunskap, 5 hp
Neurobiologi, 10 hp

Termin 4
Medicinsk genetik, 7,5 hp
Metabolism, 6 hp
Fysiologi, 16,5 hp

Termin 5
Farmakologi och läkemedelskemi, 12 hp
Språklig utveckling, 3 hp
Tillämpad statistik, 5 hp
Virologi, 10 hp

Termin 6
Sjukdomslära, 15 hp
Examensarbete, 15 hp

Om undervisningen

Biomedicinprogrammet förutsätter studier på heltid. Normalt har du schemabunden undervisning varje dag, ofta i form av föreläsningar och laborationer. Det förekommer även seminarier, demonstrationer och studiebesök. Många lärare forskar inom det område de undervisar i, vilket innebär att kunskapen som lärs ut är den absolut senaste inom området. Största delen av undervisningen ges på svenska, men nästan all litteratur är på engelska. Under hela programmet får du övning i muntlig och skriftlig framställning.

Studera utomlands

Inom Biomedicinprogrammet har du större möjligheter än inom andra medicinska utbildningar att studera en eller flera terminer utomlands. Uppsala universitet har ett av Sveriges största utbud av utbytespartners. Vanliga destinationer för biomedicinstudenter är Skottland, USA, Australien och Singapore.

Karriär

Många studenter som genomfört biomedicinutbildningen arbetar idag med biomedicinsk forskning, medan andra återfinns inom områden som kliniska prövningar, projektledning, medicinsk journalistik, patenträtt eller miljövård. Personer som läst Biomedicinprogrammet i Uppsala arbetar inom både privat och offentlig sektor på positioner som avdelningschefer på biotech-företag eller forskningsgruppsledare vid akademin.

Efter kandidatexamen kan du läsa vidare på ett masterprogram under två år, vilket gör dig behörig att börja en forskarutbildning. Vid Uppsala universitet finns det masterprogram inom bland annat biomedicin, forensisk vetenskap, molekylär medicin och infektionsbiologi.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Biomedicinprogrammet

180 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P3250 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet A13/13)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Studievägledare Lina Thorvaldson

biomedicin@uadm.uu.se

Studentservice, farmaci, medicin och vård

Studentservice A4:1, Biomedicinskt centrum, BMC, Husargatan 3, Uppsala (tisdagar och torsdagar kl. 13.00-14.30 under terminstid)

018-471 46 15 (tisdagar och torsdagar kl. 13.00-15.30 under terminstid)

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.