Kandidatprogram i religionsvetenskap 2019/2020

Bild för Kandidatprogram i religionsvetenskap 2019/2020
 • 180 HP
 • Uppsala
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan
Anmälan

Med kunskap om religion förstår du världen bättre. Religion berör allt från världspolitik och samhällsliv till människors sökande efter lycka och mening. Religion handlar om värderingar och attityder och är för många en nyckel till identitet. Utan kunskaper om religion blir historiska skeenden, dagspolitiska händelser och kulturella uttryck ofta obegripliga.

Om programmet

Teologiska fakulteten i Uppsala är Sveriges största forsknings- och utbildningsenhet för frågor om religion och teologi. Hos oss möter du en modern fakultet som samspelar med omvärlden, en fakultet som utbildat studenter sedan 1477. Kandidatprogrammet i religionsvetenskap vid teologiska institutionen kännetecknas av det vetenskapliga studiet av religion. Om du läser religionsvetenskap vid Uppsala universitet får du ta del av det allra senaste inom forskningen och du har större möjlighet att själv välja inriktning på dina studier än på något annat lärosäte.

Kandidatprogrammet i religionsvetenskap riktar sig till dig som vill förstå religioners och andra livsåskådningars innehåll och uttrycksformer i historia och nutid. Här får du kunskaper om hur religioner och andra livsåskådningar påverkar individer och samhällen och hur de har format och formar samfund och institutioner. Du får inblick i centrala livsfrågor och etiska problem och förmåga att tolka och förstå religiösa texter. Efter utbildningen har du också en bred uppsättning redskap för att kunna förklara och diskutera olika åsikter och företeelser som rör religioner och livsåskådningar. Utbildningen ger användbar kompetens som behövs inom många samhällsområden, exempelvis media och kultur, vård och utbildning, hjälporganisationer och politik, men också inom kyrkor och andra trossamfund.

Examen

Programmet leder till en teologie kandidatexamen med religionshistoria och religionsbeteendevetenskap, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier, eller tros- och livsåskådningsvetenskap som huvudområde. Yrkesrelaterad religionsvetenskap kan utgöra biområde i examen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn:  Moa Insulander
Från:  Strängnäs
Läser:  Kandidatprogram i religionsvetenskap

Varför valde du den här utbildningen?
– Att jag började läsa religionsvetenskap var egentligen lite av en slump. Jag visste att jag ville läsa något inom humaniora och ville söka in till ett helt program direkt. Eftersom jag sökte till universitet på vårterminen fanns det inte så många alternativ. Religionsvetenskap verkade spännande och innefattar frågor jag kan tänka mig att arbeta med i framtiden.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Till skillnad från gymnasiet innebär universitetet att du måste ta större eget ansvar. På den kurs jag läser nu har vi få undervisningstimmar och mycket självstudier vilket kräver en del självdisciplin. Att studera vid ett universitet innebär också att du är nära forskningsvärlden vilket är en spännande och stimulerande miljö!

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Uppsala universitet är stort med brett kursutbud. Jag har träffat många nya vänner genom mina studier.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Oftast har jag seminarium eller föreläsning två timmar på förmiddagen. Eftermiddagen brukar jag ägna åt självstudier på biblioteket.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Teologiska fakulteten, där studier i religionsvetenskap ges, är väldigt liten. Det bidrar till en familjär känsla och väldigt god stämning mellan studenter från olika kurser som hänger där.

Hur upplevde du första tentan?
– Inte så farlig! Att plugga inför tentan var rätt kul. Vi var ett gäng kursare som brukade sitta tillsammans på campus eller kafé och överkonsumera kaffe medan vi förhörde varandra. Det visade sig fungera bra!

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål är främst att jag ska få bättre förståelse för andra människor. Jag vill bli en mer kompetent människokännare!

Berätta om studentlivet!
– Studentlivet var den främsta anledningen till varför jag valde att studera i just Uppsala. Det händer massor med roliga saker hela tiden. Nationerna är en väldigt stor del av studentlivet här och erbjuder billig mat, pub, en del klubbspelningar, alla möjliga föreningar att gå med i och kul typer att lära känna! I våras firade jag min första Valborg i Uppsala. Det var en upplevelse…

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Årummet, bryggorna längs med Fyrisån.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg.

Vad gör du om 5 år?
– Läser journalistik och praktiserar hos religionsjournalisten Anna Lindman på SVT. Det lovade hon mig en gång. Alternativt tar över hennes roll som Sveriges bästa religionsjournalist.

Upplägg

Den första terminen läser du grundkursen Religionsvetenskap A. Därefter väljer du själv vilka fortsättningskurser ur teologiska institutionens utbud på grundnivå som du vill läsa. Vissa kurser ges endast en gång per läsår.

På B- och C-nivå väljer du kurser inom dessa inriktningar:

 • religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
 • kyrko- och missionsstudier
 • bibelvetenskap
 • tros- och livsåskådningsvetenskap
Dessutom finns möjlighet att läsa kurser i yrkesrelaterad religionsvetenskap.

Kandidatprogrammet avslutas med en uppsats inom den inriktning du valt.

Programmet är behörighetsgivande för Masterprogram i religionsvetenskap, Masterprogram i mänskliga rättigheter och Masterprogram i religion i fred och konflikt. Samtliga ges vid Uppsala universitet. Programmet ger också behörighet till en rad yrkesinriktade magister- och masterprogram, till exempel med inriktning mot undervisning, journalistik, arkiv eller bibliotek.

Om undervisningen

Undervisningen på vårt kandidatprogram bedrivs av lektorer och professorer som alla är aktiva forskare inom något religionsvetenskapligt ämnesområde. Detta bidrar till att undervisningen har en stark forskningsanknytning.

Undervisningsformerna varierar under programmets gång. Föreläsningar och obligatoriska seminarie- och gruppövningar blandas med självstudier och studiebesök. Examinationen sker företrädesvis genom skilda typer av skriftiga prov och olika skrivuppgifter, men muntliga uppgifter och prov förekommer också. I programmet ingår även att skriva ett större självständigt arbete. Denna uppsats skrivs enskilt och med vägledning av en utsedd handledare. Som student följer du då också kontinuerligt en seminarieserie om bland annat teori och metod.

Karriär

Kandidatprogrammet i religionsvetenskap rymmer många olika inriktningar och perspektiv och därmed en rad olika möjligheter. I hög grad väljer du själv vad som ska ingå i din utbildning och det innebär att slutresultaten kan se olika ut. I samtliga fall innebär en religionsvetenskaplig utbildning att ha kunskaper och färdigheter med relevans för många olika yrkesområden, till exempel:

 • lärare
 • präst
 • pastor
 • journalist
 • handläggare
 • projektledare

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i religionsvetenskap

180 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P5500 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kandidatprogram i religionsvetenskap

180 HP

VT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-10-15

Anmälningskod: UU-P0500 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr