Studieplan för Masterprogram i matematik

Master's Programme in Mathematics

Inriktning: Tillämpad matematik och statistik (Applied Mathematics and Statistics)

  • 120 högskolepoäng
  • Programkod: TMA2M
  • Inriktningskod: TIMS
  • Fastställd: 2015-11-12
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2022-03-03
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Studieplanen gäller från: HT 2022
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Följande beteckningar används:
A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp
A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå
A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)
A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

eller

Period 2

Kursen 1MS369 ges jämna år.

Kursen 1MS370 ges udda år.

Termin 2

Period 3

Kursen 1MS009 ges jämna år och kursen 1MS900 udda år.

Period 4

Kursen 1MS009 ges jämna år och kursen 1MS900 udda år.

Den som avser att avlägga magisterexamen skall välja kursen:

Termin 3

Period 1

Kurserna 1MA217 och 1MS033 ges jämna år.

Period 2

Kurserna 1MA217 och 1MS033 ges jämna år.

Termin 4

Förutom bland kurserna ovan kan kurser väljas från de övriga inriktningarnas kursutbud och från andra program inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Studenten har också tillgång till:

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2022:

  • Senaste studieplan för inriktningen Tillämpad matematik och statistik (giltig från HT 2022)