Studieplan för Masterprogram i matematik

Master's Programme in Mathematics

Inriktning: Tillämpad matematik och statistik (Applied Mathematics and Statistics)

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: TMA2M
 • Inriktningskod: TIMS
 • Fastställd: 2015-11-12
 • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-11-08
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2022/136
 • Studieplanen gäller från: HT 2023
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Följande beteckningar används:

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

Period 2

Kursen 1MS369 ges jämna år.

Kursen 1MS370 ges udda år.

Kurserna 1MS049 och 1MS043 (ges under år 2) kan inte ingå i samma examen.

Alternativ till 1TD354 i period 1:

Termin 2

Period 3

Kursen 1MS900 ges udda år.

Period 4

Kursen 1MS900 ges udda år.

Den som avser att avlägga magisterexamen skall välja kursen:

Termin 3

Period 1

Kursen 1MA217 ges udda år.

Kursen 1MS033 ges jämna år.

Period 2

Kursen 1MA217 ges udda år.

Kursen 1MS033 ges jämna år.

Övriga kurser:

Kurserna 1MS043 och 1MS049 (ges under år 1) kan inte ingå i samma examen.

Termin 4

Förutom bland kurserna ovan kan kurser väljas från de övriga inriktningarnas kursutbud och från andra program inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Studenten har också tillgång till:

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2023:

 • Senaste studieplan för inriktningen Tillämpad matematik och statistik (giltig från HT 2023)