Studieplan för Masterprogram i speldesign

Master's Programme in Game Design

  • 120 högskolepoäng
  • Programkod: HSD2M
  • Fastställd: 2019-06-12
  • Beslutad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2021-11-11
  • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
  • Diarienr: HISTFILFAK 2021/31
  • Studieplanen gäller från: HT 2022
  • Ansvarig fakultet: Historisk-filosofiska fakulteten
  • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Termin 1

Period 1

Period 3

Period 4

Termin 2

Period 1

Period 2

Period 3

Termin 3

Denna termin kan du välja egna kurser på 30hp. Du kan även söka utlandsstudier för denna termin. Institutionen erbjuder nedanstående valbara kurser på avancerad nivå:

Period 1

Period 3

Termin 4

Period 1

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2022: