Studieplan för Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik

Bachelor's Programme in Electrical Engineering

  • 180 högskolepoäng
  • Programkod: TEL1Y
  • Fastställd: 2014-11-11
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2021-11-08
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2021/130
  • Studieplanen gäller från: HT 2022
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

En av kurserna 1TE744 och 1TE686 är obligatorisk inom examenskravet.

Termin 5

Anm. Samtliga valbara kurser i årskurs 3 (termin 5 och 6) sökes i konkurrens med studenter från andra program, varför plats inte kan garanteras på förstahandsval.

Om plats finns är det möjligt för behöriga studenter att byta till civilingenjörsprogrammet i elektroteknik. Kontakta studievägledaren, gärna innan årskurs 3 (termin 5).

1TE058 kan läsas i period 3 istället.

Period 1

För studenter som antogs fram till och med hösten 2018 är 1TE686 Automatiserings- och robotteknik obligatorisk inom examenskravet.

1TE743 Industriell ekonomi kan inte ingå i examen tillsammans med 2FE025 Företagsekonomi A/B.

Period 2

En av kurserna 1EL104 och 1TE303 är obligatorisk inom examenskravet.

Termin 6

Anm. Samtliga valbara kurser i årskurs 3 (termin 5 och 6) sökes i konkurrens med studenter från andra program, varför plats inte kan garanteras på förstahandsval.

Om plats finns är det möjligt för behöriga studenter att byta till civilingenjörsprogrammet i elektroteknik. Kontakta studievägledaren, gärna innan årskurs 3 (termin 5).

Period 3

Antalet platser i kursen 1FA326 är begränsade, urval kan komma att göras.

Period 4

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2022:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2022)