Studieplan för Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring

Bachelor's Programme in Leadership - Quality Management - Improvement

  • 180 högskolepoäng
  • Programkod: TKV1K
  • Fastställd: 2015-03-10
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2023-02-06
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2022/136
  • Studieplanen gäller från: HT 2023
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Termin 1

Ingång Campus, period 1-2

Period 1

1TG283 och 1TG316 kan inte ingå i examen tillsammans på grund av innehållsmässigt överlapp

Period 2

1TG283 och 1TG319 kan inte ingå i examen tillsammans på grund av innehållsmässigt överlapp

Ingång Distans, period 1-2

Period 1

Period 2

Termin 2

Gemensam studieplan ingång Campus och Distans, period 3-4

Period 3

Period 4

Termin 3

Ingång Campus, period 1-2

Period 1

Period 2

1TG314 ersätter 1TG295 och 1TG268. Ingen av dessa kan ingå i en examen samtidigt.

Ingång Distans, period 1-2

Period 1

Period 2

Termin 4

VALBAR TERMIN ingång Campus, period 3-4

Period 3

Period 4

VALBAR TERMIN ingång Distans, period 3-4

Period 3

Period 4

Termin 5

VALBAR TERMIN ingång Campus 23-24

Period 1

Period 2

Termin 5, preliminär studieplan 2024-2025

Ingång Campus

Period 1

En hållbar framtid ‐ teori och transdisciplinära visioner 7,5 (av 15) högskolepoäng (1GV199)

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G1N

En hållbar framtid ‐ transdisciplinära tillämpningar 7,5 (av 15) högskolepoäng (1GV201)

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G1N

Period 2

En hållbar framtid ‐ teori och transdisciplinära visioner 7,5 (av 15) högskolepoäng (1GV199)

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G1N

En hållbar framtid ‐ transdisciplinära tillämpningar 7,5 (av 15) högskolepoäng (1GV201)

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G1N

VALBAR TERMIN ingång Distans 23-24

Period 1

Period 2

Termin 6

Gemensam studieplan för ingång Campus och Distans, period 3-4

Period 3

Period 4

Hållbar verksamhetsutveckling (1TG297) och Hållbar verksamhetsutveckling (1TG275) kan inte ingå tillsammans inom examenskravet.

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2023: