Studieplan för Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring

Bachelor's Programme in Leadership - Quality Management - Improvement

  • 180 högskolepoäng
  • Programkod: TKV1K
  • Fastställd: 2015-03-10
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2022-02-03
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2021/130
  • Studieplanen gäller från: HT 2022
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Termin 1

Gemensam studieplan för inriktning Campus och Distans, period 1-2

Period 1

Period 2

Termin 2

Gemensam studieplan för inriktning Campus och Distans, period 3-4

Period 3

Period 4

Termin 3

Studieplan inriktning Campus

Period 1

Alternativa kurser

eller

Period 2

Alternativa kurser

eller

1TG314 ersätter 1TG295 och 1TG268. Ingen av dessa kan ingå i en examen samtidigt.

Period 1

Studieplan inriktning Distans

Period 2

Termin 3, preliminär studieplan 2023-2024
Inriktning Campus

Period 1

Lean management, 5 högskolepoäng (1TG253)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1F

Six sigma, 5 (av 10) högskolepoäng (1TG294)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1F

Alternativa kurser
Ledarskap och kultur, 5 högskolepoäng (1TG293)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F
eller
Algebra och vektorgeometri, 5 högskolepoäng (1MA008)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1N

Period 2
Förändringsledning, 5 högskolepoäng (1TG314)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1F

Alternativa kurser
Ledarskap och coachning, 5 högskolepoäng (1TG296)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F
eller
Funktionslära för ingenjörer, 10 högskolepoäng (1MA278)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1N

1TG314 ersätter 1TG295 och 1TG268. Ingen av dessa kan ingå i examen samtidigt.

Termin 4

VALBAR TERMIN inriktning Campus
Studieplan inriktning Campus

Period 3

Period 4

Period 3

VALBAR TERMIN inriktning Distans
Studieplan inriktning Distans

Period 4

Termin 4, preliminär studieplan 2023-2024
Inriktning Campus

Period 3

Industriell ekonomi 5 högskolepoäng (1TE743)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell Teknik G1F

Vetenskapsteori och metodologi i en tvärvetenskaplig kontext, 5 (av 10) högskolepoäng (1GV202)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar energiomställning G1F

Statistik för ingenjörer, 5 högskolepoäng (1MS008)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1F

Period 4
Vetenskapsteori och metodologi i en tvärvetenskaplig kontext, 5 (av 10) högskolepoäng (1GV202)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar energiomställning G1F

Termin 5

VALBAR TERMIN inriktning Campus
Studieplan inriktning Campus

Period 1

Period 2

Termin 5, preliminär studieplan 2024-2025
Inriktning Campus

Period 1

En hållbar framtid ‐ teori och transdisciplinära visioner 7,5 (av 15) högskolepoäng (1GV199)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G1N

En hållbar framtid ‐ transdisciplinära tillämpningar 7,5 (av 15) högskolepoäng (1GV201)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G1N

Period 2
En hållbar framtid ‐ teori och transdisciplinära visioner 7,5 (av 15) högskolepoäng (1GV199)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G1N

En hållbar framtid ‐ transdisciplinära tillämpningar 7,5 (av 15) högskolepoäng (1GV201)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G1N

Termin 5, preliminär studieplan 2023-2024
Inriktning Distans


Period 1
Globalisering och utveckling, 7,5 högskolepoäng (2KU062)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Samhällsgeografi G1N

Period 2
Geopolitik och internationella relationer, 7,5 högskolepoäng (2KU076)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Samhällsgeografi G1N

Termin 6

Studieplan inriktning Campus

Period 3

Period 4

Hållbar verksamhetsutveckling (1TG297) och Hållbar verksamhetsutveckling (1TG275) kan inte ingå tillsammans inom examenskravet.

Termin 6, preliminär studieplan 2024-2025
Inriktning Campus

Period 3

Hållbar verksamhetsutveckling, 10 högskolepoäng (1TG297)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G2F

Förstudie för examensarbete i industriell teknik, 5 högskolepoäng (1TG276)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G2F

Period 4
Examensarbete i industriell teknik, 15 högskolepoäng (1TG277)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G2E

Hållbar verksamhetsutveckling (1TG297) och Hållbar verksamhetsutveckling (1TG275) kan inte ingå
tillsammans inom examenskravet.

Termin 6, preliminär studieplan 2023-2024
Inriktning Distans


Period 3
Hållbar verksamhetsutveckling, 10 högskolepoäng (1TG297)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G2F

Förstudie för examensarbete i industriell teknik, 5 högskolepoäng (1TG276)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G2F

Period 4
Examensarbete i industriell teknik, 15 högskolepoäng (1TG277)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G2E

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2022: