Distansstudier

Distansutbildningar ger dig ökad frihet och flexibilitet eftersom du inte är bunden till en särskild ort eller plats under studierna. Därför kan distansstudier vara ett bra val för dig som vill kunna arbeta vid sidan av dina studier.

Student som studerar hemifrån och följer  webbseminarium via sin dator.

Hur är det att läsa på distans?

Det är mycket individuellt vad studenter tycker om att läsa på distans. En del upplever det som lite ensamt medan andra tycker att friheten uppväger bristen på studentliv.

Distansstudier innebär att du själv väljer tid och plats för dina studier. Med denna frihet följer ett större eget ansvar för studierna. När du läser på distans behöver du kunna planera dina studier på ett annat sätt än när du läser en kurs på plats.

Likheter med campuskurser

Kvalitetskraven är lika höga oavsett om du läser på campusorten eller på distans. Distansutbildning kan vara minst lika krävande och du bör räkna med liknande arbetsinsats i tid som för övriga kurser.

Distansstudier ger samma rätt till studiemedel genom CSN som andra högskoleutbildningar.

Om du tar med distanskurser i din examen kommer det inte att synas på ditt examensbevis om du läst kursen på distans. Däremot kommer det att stå vid vilket universitet du har studerat.

Så går distansstudier till

Alla distanskurser är mer eller mindre webbaserade och du kan ofta läsa dem på deltid. Du behöver tillgång till en dator, internet och e-post. För det mesta räcker det med grundläggande datorkunskaper.

Du ansvarar själv för att skaffa din kurslitteratur. Biblioteket skickar ingen litteratur, men det är ibland möjligt att göra fjärrlån via ett lokalt bibliotek. Det är möjligt att kurslitteraturen finns som e-bok.

Kommunikationen med lärare och med andra studenter sker via e-post och internet, eller via webbkamera eller videokonferens.

Vissa kurser har fysiska träffar

Antalet träffar varierar från kurs till kurs. Vissa har samlingar på campus i Uppsala eller Visby, eller på olika lärcentrum på andra orter, ett par gånger under kursens gång.

Träffarna består av seminarier, lektioner eller laborationer. Ibland sker också tentamen vid sådana sammankomster. Du måste själv ordna bostad vid dessa tillfällen.

En del kurser är helt nätbaserade

Många kurser är helt nätbaserade. Då behöver du inte komma till campus någon gång, inte heller för tentamen.

Lärcentrum – stöd på din hemort

Runt om i Sverige finns kommunala lärcentra dit du som distansstudent kan vända dig ifall du exempelvis behöver tillgång till viss teknisk utrustning eller ska skriva salstenta på distans. Det stöd som erbjuds varierar, så kontakta därför det för dig relevanta kommunala lärcentrumet för detaljerad information. Hitta ditt lärcentrum.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin