Farmaciutbildning – läraren Mathias Hallberg berättar

Porträttfoto på Mathias Hallberg

Hej Mathias! Hur länge har du varit lärare på utbildningen?

– Jag har haft kursansvar och har varit lärare i 16 år. Jag har varit vid universitetet i drygt 20 år med min forskarutbildning inräknad.

Just nu är jag även dekanus på fakulteten. Kursansvaret för de inledande kurserna på Apotekarprogrammet, Grundläggande farmaceutisk vetenskap, och den inledande kursen på Receptarieprogrammet ligger för tillfället på andra lärare. Jag föreläser dock mycket på dessa inledande kurser. Tycker det är väldigt kul och stimulerande.

Vad är det bästa med att vara lärare här?

– Att man träffar och möter studenter, få förmedla ett budskap. Det bästa är nog när man träffas i föreläsningar eller gruppövningar och får se när polletten trillar ner. Att få se studenternas aha-upplevelse. Det är överlag väldigt stimulerande att få träffa studenterna i undervisningen.

Förutom att träffa studenterna uppskattar jag även alla de engagerade kollegor vid Uppsala universitet som också brinner för ämnet. Samarbetet och utbytet mellan kollegorna i olika ämnen är värdefullt.

Sedan är det ju väldigt kul att få undervisa om läkemedel och farmaci. Där finns det alltid dagsaktuella ämnen att prata om. Studenterna kan få användning av den kunskapen inte bara i studierna, utan även i möten med kompisar eller till exempel mormor eller farfar. Läkemedel engagerar de flesta. Därför är det ett väldigt tacksamt ämne att föreläsa om.

Vad ska man som ny student ha för förväntningar inför utbildningen?

– Man kommer lära sig väldigt mycket nytt, det blir aldrig enformigt. Fördelen med att läsa naturvetenskap generellt men framförallt farmaceutiska utbildningar är blandningen av undervisningsformer. Föreläsningar, gruppövningar, seminarium med skrivuppgifter, men framför allt har vi ju laborationer. Praktiska moment där man får arbeta med händerna och testa hypoteser i labb. Varje kurs är unik, så det blir aldrig tråkigt.

Även innehållsmässigt har vi den här blandningen mellan att förmedla den naturvetenskapliga baskunskapen samtidigt som vi ger studenten en spetskompetens inom läkemedel som jag tycker är roligt.

Man kan förvänta sig att både lära sig grunderna men också sånt som man kan prata med grannen på bussen om. Du blir allmänbildad och får samtidigt en spetskompetens som bara du har.

Kommer man direkt från gymnasiet kan det vara bra att själv kunna förstå på vilken nivå man ligger, om man behöver ta igen baskunskap inför föreläsningar och att man ska kunna skilja på vad som är exempel, kuriosa och teori. Det är olika för alla men det kan ta olika tid för att förstå och hitta sin egen lärstil.

Hur förbereder man sig inför en föreläsning?

– Repetera föregående föreläsning eftersom föreläsningarna oftast bygger på varandra. Sen, om man vet vad föreläsningen på förhand ska handla om, läsa eller skumma igenom det tillhörande bokkapitlet dagen innan så att man får en känsla av vad det handlar om. Det gör det lättare att hänga med och man kanske känner igen något begrepp från till exempel gymnasiet där man vet att repetition krävs.

Men om man inte vill lägga sig på den ambitionsnivån är annars det bästa tipset: kom dit, kom i tid och var utvilad! Få din nattsömn, var pigg. Är du pigg så fungerar hjärnan bra. Det är tips nummer ett!

Hur tar man sig an ett seminarium?

– Samma tips egentligen. Oftast har man fått något man ska läsa inför ett seminarium och att vara förberedd är det viktigaste. Har man hunnit lära känna någon kursare så är det en stor fördel att växla några ord och bolla med kursaren inför seminariet.

Vad brukar studenter tycka är svårt?

– Ibland kan det vara svårt att skilja på centrala fakta, vad som är kuriosa och vad som är olika exempel. Att lära känna sig själv och veta vad man behöver repetera från gymnasiet och veta vad man ska ta tag i. Det är olika för alla. Det viktigaste är att om man tycker något är trixigt och svårt, skriv ner det på en komihåglapp och lägg ner tid på just det så att man överbryggar den barriären.

Vad kan man göra om man kör fast med något? Finns det stöd?

– Är man förberedd och ändå inte förstår, kan man alltid diskutera med kursare och framförallt fråga lärarna. Det finns även olika stöd på universitetet. Ta tidigt tag i saker och var specifik kring det du har svårt med när du kontaktar läraren. Hänvisa gärna till det du har läst och har svårt för.

Finns det personliga egenskaper som man har nytta av som ”farmisstudent”?

– Något slags naturvetenskaplig nyfikenhet, lite intresse inom kemi och biologi är bra att ha. På arbetsmarknaden finns det verkligen något för alla inom farmaci och läkemedel.

Något annat du skulle vilja säga till den som är på väg att söka och inför studiestarten?

– Du är på rätt väg, bra val! Bara att vara vid Uppsala universitet är ju fantastiskt med dess studentliv, nationer och allt som vi har! Som student kommer du till en fakultet där det finns engagerade lärare och ett bra samarbete med alla våra drivna studenter. Vår studentkår, den farmaceutiska studentkåren, är oerhört engagerad och arbetar nära tillsammans med fakulteten. Vi har ett gott samarbete och studenterna får lätt gehör här. För att summera har vi en mängd trevliga kurser och kursprogram. Jag är säker på att du kommer att trivas!

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin