Livet som "farmisstudent" – våra studenter berättar

Porträttfoto på Soyzar Karim

Hej Sozyar Karim! En första fråga. Varför vill du bli apotekare?
– Mitt intresse för läkemedel hade jag redan i tidig ålder då en familjemedlem är apotekare. Att söka till apotekarprogrammet blev mer aktuellt i gymnasiet då de ämnen jag fann mest intressanta var biologi och kemi, och just den kombinationen finns i hög grad på apotekarprogrammet. Den breda arbetsmarknaden motiverade också mig till att söka. Det finns så mycket att välja bland beroende på ens intressen vare sig det är inom biologi, analytisk kemi eller till exempel organisk kemi. Att vi, som blivande apotekare, kan vara med i processen från idé till färdig produkt tycker jag är jätteroligt men inte minst viktigt för att bidra till ett friskare samhälle. Behovet av nya läkemedel ökar allt mer och där har vi en central roll.

Har de motiven förändrats jämfört med när du sökte utbildningen? Är det några nya drivkrafter som du upptäckt?
– Ja, det tycker jag! Jag har blivit mycket motiverad under utbildningens gång då nästan varje ny kurs behandlar ett område inom läkemedelsvärlden som det forskas på och där vi skulle kunna arbeta i framtiden. Ju längre in i programmet man kommer desto mer upptäcker man alla möjligheter som finns.

Vilka förväntningar hade du inför utbildningen och hur har verkligheten motsvarat dem?
– Mina förväntningar var höga då jag alltid hört bra om Uppsala Universitet men även att Uppsala universitet är i framkant vad gäller forskning, inte minst inom farmaci. Utbildningen har varit över förväntan där många eller nästan alla som undervisar också håller på med forskning inom något område inom farmaci. Det känns så genuint och det märks att de som undervisar brinner för sitt ämne. Programmets innehåll täcker allt från idé till färdig produkt på ett väldigt bra sätt, med rätt upplägg under terminerna.

Hur nervöst var det inför första tentan?
– Det var ganska så nervöst inför första tentan. Jag tror att många känner mycket press kring den första tentan vilket är naturligt men det kommer kännas mycket bättre sen och stressen avtar förstås med tiden.

Hur ser en vanlig dag ut?
– Det skiljer sig från kurs till kurs. Det jag upplever väldigt positivt är variationen i vår utbildning med laborationer, seminarium, workshop, föreläsningar och grupparbeten. Det blir aldrig monotont. Till exempel kan en dag kan börja med föreläsning på förmiddagen och seminarium på eftermiddagen. Sedan får vi får också självstudiedagar där vi själva planerar hur vi vill lägga upp plugget. Vi har också laborationer men mängden labb-arbete skiljer mellan de olika kurserna.

Vad var du mest oförberedd på?
– Det var en rätt så stor omställning från gymnasiet men också jätteroligt då det är nu på universitetet man läser något man genuint tycker om. Allt var så nytt vilket upplevdes lite stressigt till en början men det avtar ganska så fort när man vänjer sig vid universitetsstudier. Det gäller att hitta rätt studieteknik och känna efter vad som passar en själv. Det är inte ovanligt att testa sig fram till en början.

Vad är ditt bästa råd till den som ska börja plugga ditt program så att de får en bra start?
– Mitt tips är att alltid renskriva dagens föreläsningar. Det är ett perfekt tillfälle att smälta materialet men blir även bra som tentaplugg från starten. För mig ledde det sättet till mindre pluggstress inför tentan, vilket jag upplevde positivt. Något jag också tycker kan vara bra är att inför seminarium eller tenta, diskutera med kursare för att ta del av varandras kunskaper, kanske lösa en gammal tenta ihop eller liknande.

Något du vill lägga till?
– Glöm inte att ha kul också! Engagera dig, engagemanget har gett mig så många minnen samtidigt som jag haft stor nytta av det, både i stunden och inför min kommande karriär. Kommer alltid bära med mig av alla fantastiska minnen från universitetet!

Porträttfoto på Julia Lindblom

Hej Julia Lindblom! Du pluggar till receptarie. Varför vill du bli receptarie?
– Hej! Jag vill utbilda mig till receptarie eftersom jag vill lära mig mer om läkemedel. Yrket har goda arbetsmöjligheter och i framtiden kan man arbeta med kundkontakt.

Har de motiven förändrats jämfört med när du sökte utbildningen? Är det några nya drivkrafter som du upptäckt?
– Ja, under utbildningen har vi läst mycket om olika läkemedelsberedningar, hur läkemedel fungerar i kroppen men det jag fastnat för under senare del av programmet är kurser som handlar om kvalitetssäkring och krav på läkemedelstillverkning. Därför är jag intresserad av att senare som legitimerad receptarie arbeta med kvalitetssäkring.

Vilka förväntningar hade du inför utbildningen och hur har verkligheten motsvarat dem?
– Helt ärligt trodde jag att utbildningen skulle vara lättare, det är en tuff utbildning med många olika områden att lära sig. De första terminerna lägger en grund för de (vad jag skulle säga) roligare kurserna senare i utbildningen, vilket man förstår när man kommer dit. Man behöver förstå de komplicerade processerna i kroppen för att kunna bli en kompetent receptarie.

Hur nervöst var det inför första tentan?
– Inför första tentan var det nervöst men främst för att det är många nya regler om vad man får använda under tentan och att hitta till tentasalen i tid. Vi fick däremot en bra genomgång och påminnelser om hur man ska förbereda sig, därefter lär man sig med tiden.

Hur ser en vanlig dag ut?
– En vanlig dag på BMC kan variera beroende på vilken kurs man läser. En del kurser har längre föreläsningar och en del har laborationer. Det man bör tänka på är att oavsett om man går i skolan en kortare dag eller har en lång laborationsdag är att skolan är ett ”heltidsjobb”. Man bör studera ca 8 timmar per dag för att kunna vara ledig på helgen. En kort dag kan innehålla föreläsningar 10-12, lunch i en timme och sedan föreläsningar igen 13-15. På BMC börjar föreläsningarna nästan alltid kvart över och föreläsaren undervisar i 45 min. Därefter har man rast en kvart.

Vad var du mest oförberedd på?
Jag var mest oförberedd på de stora klasserna och att hitta på BMC samt i Uppsala. Men stora klasser gör att det finns många kompisar att lära känna och efter ett tag vet man var föreläsningssalar och tentamenslokaler finns utantill.

Vad är ditt bästa råd till den som ska börja plugga ditt program så att de får en bra start?
– Om ett sätt att anteckna på föreläsningar eller strategi för att plugga inför tenta inte fungerar, testa något nytt. Studietekniken är individuell och ibland får man testa olika sätt för att hitta vad som fungerar för dig. Ibland behöver man skriva tentan flera gånger för att lyckas, det gör ingenting. Kämpa på och njut av studentlivet i Uppsala. Engagemang i kåren kan ge vänner för livet och från dem kan du även få tips i studierna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin