3.5 Division for Contract Education

Part of University Administration

E-mail:
uppdragsutbildning@uu.se
Visiting address:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 256
751 05 UPPSALA
Web page:
https://www.uu.se/utbildning/for-yrkesverksamma/uppdragsutbildning
Head of division:
Safety officer:
University directory administration:

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin