Malin Nauwerck

Affiliated Researcher at Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

E-mail:
Malin.Nauwerck@littvet.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postal address:
Box 632
751 26 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag disputerade 2018 vid litteraturvetenskapliga institutionen där jag idag är affilierad forskare. Min undervisning omfattar framförallt bokhistoriska, förlagsvetenskapliga, populärlitterära och barnlitterära kurser på svenska och engelska. Jag har även varit verksam som kritiker och kulturredaktör och driver kritikfrämjande arbete via Svenska barnboksinstitutet som är min huvudsakliga arbetsplats.

Sedan 2020 leder jag det tvärvetenskapliga projektet Astrid Lindgren-koden.

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag disputerade 2018 på avhandlingen "A World of Myths: World literature and storytelling in Canongate's Myths series", en bokhistorisk/förlagsvetenskaplig studie om det skotska förlaget Canongate och det transnationella utgivningsprojektet Mytserien som sedan 2005 har publicerats i över 40 länder och rymmer återberättade myter av författare som Margaret Atwood, Olga Tokarczuk, David Grossman, Victor Pelevin och Klas Östergren.

Sedan 2020 leder jag det tvärvetenskapliga projektet Astrid Lindgren-koden: Astrid Lindgrens stenograferade originalmanuskript genom digital bildanalys, genetisk kritik, bok- och mediehistoriska perspektiv”. Projektet är finansierat av Riksbankens jubileumsfond och förlagt vid Svenska barnboksinstitutet.

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag ingår i forskargruppen UCOL som forskar om litteratur med digitala metoder. Mina forskningsintressen omfattar även barnlitteratur, litteratursociologi (särskilt bokhistoria/förlagsvetenskap) adaption/återberättande, världslitteratur, serier och grafiska romaner, sagor och myter.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Malin Nauwerck

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin