Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC)

Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC) är ett nordiskt samarbete för gemensamma e-infrastrukturlösningar. NeIC etablerades år 2012 och är en del av organisationen Nordforsk, som skapar möjligheter för de nordiska länderna att samarbetar inom forskning och forskningsinfrastruktur. NeIC tillhandahåller den distribuerade Tier-1-tjänsten inom WLCG (distribuerad beräkningsinfrastruktur som tillhandahåller produktions- och analysmiljöer för experimenten vid The Large Hadron Collider-acceleratorn vid CERN). NeIC stödjer och finansierar nordiska forskningssamarbeten inom till exempel klimat, livsvetenskaper och medicin. The Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) utgör den svenska noden i NeIC.

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Kontaktperson vid Uppsala universitet är Hans Karlsson, professor vid institutionen för informationsteknologi.

Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC):s webbplats

Relaterad informaton

Om The Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) – Sveriges nod inom NeIC

Senast uppdaterad: 2022-05-13