Läkemedelsutveckling

Att få vara frisk och ha hälsan är något som kommer högt upp på önskelistan för de flesta. Blir man sjuk så kan kroppen ibland läka sig själv men oftast krävs hjälp av mediciner – tillfälligt eller kanske hela livet. I takt med de medicinska framstegen ökar sannolikheten att vi kan bli friska. Läkemedelsforskningen vid Uppsala universitet kraftsamlar för att förebygga, behandla, lindra och i förlängningen kanske bota sjukdomar och att utveckla nya behandlingsmetoder som hjälper människor att överleva sjukdom och att leva ett fullt liv.

Uppsala universitet har landets enda farmaceutiska fakultet. Här mobiliseras alla de kompetenser som krävs för att utveckla ett läkemedel från laboratorium till klinisk behandling. Det handlar om allt från grundläggande studier av hur specifika substanser kan utvecklas till läkemedel, till hur de påverkar kroppens celler och kommer samhället till gagn. Vid de tre institutionerna forskar man inom läkemedelskemi, farmaci och farmaceutisk biovetenskap med kompetens inom bland annat läkemedelsutveckling, medicinsk avbildning, genetik och bioinformatik – allt till global nytta inom både vård och industri.

Provrör fylls med pipett.

Exempel på pågående forskning

Exempel på forskningscentrum och forskningsinfrastrukturer

Forskningscentrumet The Swedish Drug Delivery Center (SweDeliver)

The Swedish Drug Delivery Center (SweDeliver) är ett världsledande forsknings- och kompetenscentrum inom läkemedelstillförsel. Centrumet fokuserar på forskning inom parenteral läkemedelstillförsel, oral läkemedelstillförsel och pulmonär läkemedelstillförsel. Forskningen ska leda till utveckling av nya och förbättrade läkemedelsbehandlingar med hänsyn till både resultat och patientsäkerhet. Centrumet ska också stödja den starka forskningsmiljö, liksom det ekosystem, som omger fältet läkemedelstillförsel i de nordiska länderna.

Om The Swedish Drug Delivery Center (SweDeliver)

Forskningsplattformen Drug Discovery and Development Platform (DDD)

Drug Discovery and Development Platform (DDD) är en nationell SciLifeLab-facilitet för läkemedelsutveckling. Inom faciliteten finns infrastruktur för att ta fram nya terapeutiska koncept och prototypläkemedel för små molekyler och antikroppar.

Drug Discovery and Development Platform (DDD) (på engelska)

Genomiskt medicincentrum Uppsala (GMC Uppsala)

Genomiskt medicincentrum Uppsala (GMC Uppsala) har målet att katalysera överföringen av forskningsfynd till klinisk diagnostik. Centrumet arbetar i nära samverkan med SciLifeLab-faciliteten Clinical Genomics Uppsala, som utvecklar diagnostik för cancer och ärftliga sjukdomar.

Genomiskt medicincentrum Uppsala (GMC Uppsala)

Faciliteten Klinisk genomik Uppsala

Klinisk genomik Uppsala är en nationell facilitet specialiserad på translationell forskning och utveckling av tester för genetisk diagnostik. Med hjälp av de senaste sekvenseringsmetoderna och avancerad bioinformatik utvecklar och tillhandahåller faciliteten genetiska tester för olika cancerformer och ärftliga sjukdomar.

Faciliteten Klinisk genomik Uppsala

Forskningsinfrastrukturen European infrastructure for translational medicine (EATRIS)

Europeisk forskningsinfrastruktur för translationell medicin. EATRIS verkar inom cell- och genterapi, biomarkörer, imaging och tracing, små molekyler och vaccin.

European infrastructure for translational medicine (EATRIS)

Forskningsanläggningen Testa center

Laboratoriet Testa center kan användas för uppskalning av olika biologiska processer, inom till exempel monoklonala antikroppar, peptider, protein, vaccin och virusvektorer.

Testa center (på engelska)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin