Cecilia Josefsson

Biträdande universitetslektor forskare vid Statsvetenskapliga institutionen; Forskare och lärare

Besöksadress:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Cecilia Josefsson är docent i statskunskap och biträdande lektor vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Hennes forskningsintressen rör politiska institutioner och representation ur ett genusperspektiv. För närvarande arbetar hon med ett projekt om ledarskap och jämställda arbetsvillkor i Sveriges riksdag samt ett projekt som rör genus och politisk representation i Afrika under Covid-19-pandemin.

Mail: cecilia.josefsson@statsvet.uu.se

Biografi

Cecilia Josefsson är docent och biträdande lektor vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Hennes forskning fokuserar på politiska institutioner och representation med fokus på kön, i en mängd olika kontexter inklusive Afrika söder om Sahara, Latinamerika och Skandinavien. I november 2020 försvarade hon sin avhandling "Adative Resistance: Power Struggles over Gender Quotas in Uruguay" som handlar om politiska eliters motstånd mot progressiva reformer och kvinnors politiska inkludering. Avhandlingen tilldelades European Consortium for Political Research's (ECPR) Joni Lovenduski Prize för bästa avhandling i genus och politik.

För närvarande forskar hon om könsrelaterade arbetsvillkor och ledarskap i den svenska riksdagen samt om genus och politisk representation i Afrika söder om Sahara under Covid-19-pandemin. Hennes forskning har publicerats i Comparative Political Studies, Perspectives on Politics, Politics & Gender, International Political Science Review, Parliamentary Affairs, Representation, European Journal of Politics and Gender, och Public Administration.

Cecilia Josefsson's webpage

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Cecilia Josefsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin