Johanna Ringarp

Kort presentation

Docent i historia, docent i pedagogik, fil. doktor i historia

Medlem av Uppsala Studies of History and Education

Nyckelord

  • gender history
  • genushistoria
  • history of education
  • social history
  • socialhistoria
  • utbildningshistoria

Forskning

Ringarps forskningsintressen rör utbildningshistoria i vid mening. Såväl högre utbildningens historia under 1900- och 2000-talet som bildningsförmedling på 1800-talet. Därtill har hon undersökt internationella kunskapsmätningar (PISA) påverkan på utbildningspolitiken i Sverige och Tyskland samt styrning, ledning och utvärdering av skolsektorn på internationell, nationell och lokal nivå.

Just nu är Ringarp verksam i två forskningsprojekt: Vad vill vi med universiteten? En analys av Socialdemokraternas högskolepolitik 1990–2014 och Integreringens förutsättningar: En historisk institutionell analys av integreringsparadigmets framväxt i Sverige (projektledare Anne Berg).

Bland publikationer märks Professionens problematik (2011), “PISA lends legitimacy: A study of education policy changes in Germany and Sweden after 2000” (2016),“En skola för alla? Den svenska grundskolans utveckling på kommunal nivå med fokus på geografisk rättvisa” (2018), samt ”From Bildung to Entrepreneurship. Trends in Education Policy in Sweden” (2013).

Ringarp är medlem i Uppsala Studies of History and Education (SHED) och lokalredaktör för Historisk tidskrift.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Övrigt

Johanna Ringarp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin