Utbildningsprogram vid Campus Gotland pausas

Campus Gotland fotad ovanifrån med havet i bakgrunden. 

Studenter som går på de program som pausas eller avvecklas berörs inte av planerna utan kommer kunna slutföra sina utbildningar. Foto: Mikael Wallerstedt

Grundskollärarprogrammet årskurs 4-6 och högskoleingenjörsprogrammet i hållbar utveckling i industriell teknik på Campus Gotland föreslås pausas från och med höstterminen 2025. Kandidatprogrammet i företagsekonomi föreslås läggas ner i sin nuvarande form.

Grundskollärarprogrammet årskurs 4-6 är ett av de program som föreslås pausas tills vidare och inte anta några nya studenter på Campus Gotland från och med nästa höst. Både grundlärarprogrammet med inriktning förskoleklass till årskurs 3 och förskollärarutbildningen kommer dock att fortsätta erbjudas på Gotland.

Det ligger även ett förslag om att pausa högskoleingenjörsprogrammet i hållbar utveckling i industriell teknik från och med nästa höst. Kandidatprogrammet i företagsekonomi på Campus Gotland föreslås avvecklas helt från och med hösten 2025 och planen är att utveckla en ny utbildning inom företagsekonomi. Det kommer dock att bli ett glapp mellan det nuvarande och det kommande programmet.

Studenter som idag går de program som pausas eller avvecklas berörs inte av planerna utan kan slutföra sina utbildningar.

– Det är alltid tråkigt att lägga ner utbildningar men ibland är det nödvändigt för att kunna göra nysatsningar. Målet om 1 500 studenter på plats ligger kvar. Vi planerar för nya satsningar inom både utbildning och forskning. Det är dock lite för tidigt att berätta om nu. Uppsala universitets engagemang på Campus Gotland är långsiktigt och vi har ett gott samarbete mellan Region Gotland och Länsstyrelsen. Nu har vi också påbörjat en diskussion med försvaret, säger Uppsala universitets rektor Anders Hagfeldt.

I dagsläget finns det inget som tyder på att universitetet skulle behöva göra några nedskärningar i personalstyrkan med anledning av de pausade utbildningsprogrammen.

Det är sedan tidigare klart att socionomprogrammet vid Campus Gotland som tidigare gavs av Uppsala universitet från och med 2024 erbjuds som distansutbildning av Högskolan i Gävle. Master- och magisterprogrammen i hållbar destinationsutveckling har också satts på paus och antar inga nya studenter till årets hösttermin.

– Besluten om att pausa utbildningar är något som fattas på olika nivåer inom universitetet. Jag beklagar att samordningen och kommunikationen delvis har brustit, säger Anders Hagfeldt.

Det pågår ett utvecklingsarbete under ledning av Nämnden för Campus Gotland för att stärka utbildning och forskning.

– Det har gått tio år sedan samgående och jag ser fram emot att tillsammans med kollegor i Uppsala och på Gotland och utveckla utbildningsutbudet framåt, säger Jenny Helin, rektorsråd på Uppsala universitet Campus Gotland.

Fakta

Vid Uppsala universitet Campus Gotland erbjuds cirka 30 olika utbildningsprogram. Läs mer om utbildningarna på universitets webbplats

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin