Svante Pääbo är Årets alumn 2023

porträtt på Svante Pääbo

"På sätt och vis lärde jag mig allting här," säger Svante Pääbo som studerade vid Uppsala universitet från 1975 till 1986. Foto: Mikael Wallerstedt

Han öppnade upp ett helt nytt forskningsfält genom att lyckas kartlägga arvsmassan från våra sedan länge utdöda släktingar. För sin vetenskapliga gärning belönades Svante Pääbo med nobelpriset i fysiologi eller medicin 2022. Nu utses han till Årets alumn 2023 vid Uppsala universitet.

”Genom banbrytande forskning åstadkom han vad ingen trodde var möjligt: Kartläggning av arvsmassan från neandertalare, en utdöd släkting till nu levande människor. Han gjorde även den sensationella upptäckten av en tidigare okänd hominin: denisova. Svante Pääbo bidrar till en ökad förståelse för de stora frågorna – varifrån vi kommer och vad som gör oss unikt mänskliga. Han är en stolthet för hela universitetet.”

Så står det i motiveringen till universitetets beslut kring vilken alumn som ska uppmärksammas särskilt i år.

Svante Pääbo började 1975 sina studier vid Uppsala universitet. Till en början studerade han historia, egyptologi och ryska vid universitets humanistiska fakultet men övergick två år senare till att läsa medicin. 1981 inledde han sina doktorandstudier kring immunsystemet vid institutionen för cellforskning där han disputerade 1986 inom medicin med en avhandling om hur ett protein i adenovirus inverkar på immunsystemet.

– På sätt och vis lärde jag mig allting här, egyptologi, människans biologi på medicinutbildningen, den då nya molekylärgenetiken där man var i framkant på Wallenberglabb där jag doktorerade. Det är det jag håller på med fortfarande, säger Svante Pääbo.

Alumnföreläsning i februari 2024

Från 2003 till 2015 var Svante Pääbo gästprofessor vid Uppsala universitet och har även suttit i universitetets styrelse, konsistoriet.

En alumnföreläsning med Svante Pääbo kommer att hållas den 9 februari 2024. Uppdaterad information om föreläsningen kommer att finnas i universitetets kalender. Utmärkelsen Årets alumn delas ut vid Uppsala universitets prisutdelning den 9 oktober 2023.

Åsa Malmberg

Utmärkelsen Årets alumn

  • Uppsala universitet delar varje år ut utmärkelsen Årets alumn till en tidigare student som gjort ”framstående insatser inom sin karriär eller utfört något annat värt att uppmärksamma”.
  • Utmärkelsen möjliggörs genom en gåva från professor John Fredrick Morgan-Jones, Uppsalaalumn från Kanada.
  • Nomineringar till Årets alumn kan lämnas av alla med anknytning till Uppsala universitet.
  • Beslut om vem som ska tilldelas utmärkelsen fattas av Uppsala universitets rektor efter förslag av en beredningsgrupp.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin