Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjöld (1905–1961)
Nobels fredspris 1961 för sitt fredsbevarande arbete inom FN

Dag Hammarskjöld Dag Hammarskjöld tog examen 1925 vid Uppsala universitet i bland annat historia, lingvistik och litteratur. Ytterligare studier ledde till examina i ekonomi, juridik och en doktorstitel i ekonomi 1934.

Dag Hammarskjöld arbetade som statssekreterare vid Finansdepartementet och var aktiv i Riksbanken. Under åren 1949-51 var han kabinettssekreterare vid Utrikesdepartementet och 1951 blev han opolitiskt statsråd. 1953 valdes han till FN:s generalsekreterare för en femårsperiod och därefter ytterligare en period från 1957.

Som generalsekreterare arbetade han för att göra FN mer självständigt och mer politiskt aktivt. Han firade i den rollen flera personliga diplomatiska triumfer, bland annat Suez-krisen 1956,  där han satte upp de första fredsbevarande styrkorna. Det var han som introducerade FN:s ”närvaro” i konflikthärdar som en ny metod i FN-arbetet. Han var också författare och översättare och ledamot i Svenska Akademien. Dag Hammarskjöld dog i en flygkrasch i Nordrhodesia (i dag Zambia) 1961 i ett försök att lösa den pågående Kongokrisen. Samma år tilldelades han postumt
Nobels fredspris.
 

Dag Hammarskjöld och Uppsala universitet idag

Institutionen för freds- och konfliktforskning och konfliktdataprogrammet Uppsala Conflict Data Program (UCDP)

Institutionen för freds- och konfliktforskning bildades 1971 för att bedriva forskning och utbildning kring konflikters orsaker och dynamik, fredsprocesser och hållbar fred. Den första Dag Hammarskjöld-professuren i freds- och konfliktforskning tillsattes 1985. Det unika konfliktdataprogrammet i Uppsala samlar fritt tillgänglig information om alla pågående konflikter och används över hela världen inom forskning, utbildning och media.

Institutionen för freds- och konfliktforskning och konfliktdataprogrammet Uppsala Conflict Data Program (UCDP)

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket är ett av Uppsala universitetsbiblioteks ämnesbibliotek och grundades till minne av Dag Hammarskjöld. Biblioteket har en särskild Hammarskjöldsamling och är också ett depåbibliotek för FN-material.

Den juridiska delen av biblioteket är ett referensbibliotek med ett stort urval av svensk och utländsk juridisk litteratur, offentligt tryck och tidskrifter.

Uppsala universitetsbiblioteks webbsida om Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket.

Alvin – plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv

Universitetsbiblioteket har en plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv, Alvin. I databasen kan du hitta information och flertalet foton som kopplar till Dag Hammarskjöld.

Sökresultat för Dag Hammarskjöld i databasen för digitala samlingar och digitaliserade kulturarv, Alvin.

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket bildades år 1990 av Uppsala universitet, Uppsala kommun och Svenska FN-förbundet. Stiftelsen ska bland annat verka för internationell förståelse och samarbete i Dag Hammarskjölds anda, med utgångspunkt i FN:s verksamhet, och ansvara för att Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket hålls öppet för alla.

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbibliotekets syfte och mål.