Musik, museer och trädgårdar

Uppsala universitet har ett rikt kulturutbud som är tillgängligt för allmänheten. Här finns konst, trädgårdar, museer och musik.

Utställningar på Carolina Rediviva

På Carolina Rediviva som tillhör universitetsbiblioteket kan du se den berömda Silverbibeln, en babylonisk kilskrift från 500-talet f.Kr. och andra intressanta objekt. Du kan även titta på objekten från den permanenta utställningen online.

Carolina Redivivas utställningar.

Läs mer om Silverbibeln

Carolina Redivivas fasad i solsken

Universitetets symfoniorkester

En kvinna spelar cello

Uppsala universitet har en egen symfoniorkester sedan 1627 som heter Kungliga Akademiska kapellet. Orkestern består främst av studenter och anställda vid universitetet. Du kan höra orkestern på dess hemmascen i universitetsaulan. Om du vill spela i orkestern är du välkommen att söka i början av varje hösttermin.

Kungliga Akademiska kapellets webbplats.

Senast uppdaterad: 2023-02-16