Boka sal X

Antal platser och möblering

Antal platser: 221 platser

Möblering: Salen kan inte möbleras om. Gradäng med sittplatser.

Hjälpmedel och teknisk utrustning i salen

Datorprojektorer: 2
Dator
Dokumentkamera
Hörslinga
Videokonferens
Nätverksanslutning
Whiteboard
Fasta mikrofoner: 3
Handmikrofon: 1
Headset: 3

Vill du boka lokal i universitetshuset? Vänligen mejla din förfrågan till universitetshuset@uu.se

Bilder på lokalen

Sal X sett från föreläsarens plats
Sal X sett från föreläsarens plats.
Sal X sett från hållet där man kommer in i lokalen
Sal X sett från hållet där man kommer in i lokalen.
Sal X sett från den främre delen av lokalen
Sal X sett från den främre delen av lokalen. 

Senast uppdaterad: 2022-11-24