Urval

Ofta finns det fler behöriga sökande till en utbildning än antalet platser. Då måste ett urval göras bland de sökande. Vilket urval som gäller för olika utbildningar hittar du på utbildningens sida i utbildningskatalogen.

Platsgaranti

Platsgaranti innebär att alla behöriga sökande som har anmält sig i tid får plats på kursen.

Urvalsmodeller

Urval till program och kurser på grundnivå som vänder sig till nybörjare

Urval grundas på gymnasiebetyg och högskoleprov. Platsfördelningen är antingen Betyg 66 % – Högskoleprov 34 % eller Betyg 60 % – Högskoleprov 40 %.

Urval till kurser på grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare

Urval till B-kurser grundas oftast på gymnasiebetyg, högskoleprov och högskolepoäng. 40 % av platserna går då till betygsgrupperna, 10 % till högskoleprovsgruppen och 50 % till gruppen för högskolepoäng. För C-kurser görs urvalet ofta på liknande sätt som för kurser på avancerad nivå.

Urval till program och kurser på avancerad nivå

Urvalet till program och kurser på avancerad nivå grundas ofta på en sammanvägning av akademiska och ibland även andra meriter. Vid urval till kurser på avancerad nivå används oftast antal högskolepoäng.

Övriga sökande

Om du inte kan rangordnas i någon av urvalsgrupperna hamnar du bland "Övriga sökande", sist av alla sökande som anmält sig i tid.

Inga platser i urvalsgruppen

Om en urvalsgrupp är för liten kan det innebära att inga platser fördelas till den gruppen. Det är ofta fallet med sökande med betyg från folkhögskola. Det kan då vara en idé att skriva högskoleprovet för att öka chanserna att komma in.

Lika meriter

När två eller flera sökande har samma meritvärde avgörs rangordningen genom lottning. Undantag är Läkarprogrammet, där högskoleprovet används i betygsgrupperna för att skilja sökande åt, före lottning.

Sen anmälan

Om du gjort en sen anmälan kommer du efter alla som anmält sig i tid, oavsett vilka meriter du har. Sena anmälningar rangordnas efter det datum som den sena anmälan kommit in.

Regler för antagning

I antagningsordningen vid Uppsala universitet finns universitetets regler för anmälan, behörighet och urval. När det gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå finns även regler om hur beslut om behörighet överklagas.

Bedömningshandboken utgör, vid sidan om högskoleförordning och Universitets- och högskolerådets föreskrifter, underlaget för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast uppdaterad: 2023-01-19