Cellbiologi

15 hp

Kurs, Grundnivå, 1BG120

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen behandlar cellen ur olika perspektiv och på olika nivåer. Här behandlas cellens organeller, ämnes- och energiomsättning, tillväxt, samt hur celler rör sig och kommunicerar med varandra. Vanliga metoder för att studera cellers och biomolekylers struktur och funktion ingår också. Bland annat isolerar vi mitokondrier och kloroplaster och studerar några viktiga reaktioner som sker i dessa organeller. Vi studerar även celldifferentiering med hjälp av zebrafisk samt utför en individuell skrivövning för att öva på att skriva vetenskaplig text.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin