Limnologi D

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1BG505

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen behandlar vattenbaserade ekosystems struktur och funktion, med särskild fokus på sjöar.

Förutom att ge kunskap om de ekologiska processerna, tar kursen upp kvantitativt viktiga organismer samt karaktärsarter i olika typer av vattenlevande system. Alla stora organismgrupper, från mikroorganismer till fisk, och deras interaktioner, behandlas. Kursen omfattar även abiotiska faktorer som vattnets fysik och kemi med koppling till utvärdering av vattenkvalitet. Kolet, kvävets och fosforns kretslopp och deras koppling till miljöfrågor som klimat och övergödning behandlas.

Kursen kännetecknas av många praktiska moment såväl i fält, lab och datormiljö och avslutas med en fältkurs vid sjön Erken utanför Norrtälje.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin