Experimentell industriell bioprocess II - odling och skörd

2 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1BL813

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 12 %, Campus, Engelska

Om kursen

Bioprocess-produktion av "biologics", biologiska molekyler, är en allt viktigare del av läkemedelsindustrin som kräver särskilda kunskaper och färdigheter. I denna kurs genomförs ett bioprocessexperiment i form av odling och skörd i industriell miljö på Testa Center. Du får vara med i planering, genomförande och analys av resultat från en odling och skörd av celler som producerar en biologisk molekyl. Vi analyserar och diskuterar resultat av den genomförda odlingen och skörden.

Den experimentella delen utförs under vecka 15, 8-12 april 2024 på Testa Center i Uppsala i samarbete med Cytiva. Kursen består av laborationer (1 hp), samt seminarier (planering/utvärdering 1 hp).

Denna kurs kan läsas separat eller tillsammans med följande kurser: Experimentell industriell bioprocess I - design, 3 hp, Experimentell industriell bioprocess III - analys och utvärdering av resultat, 2 hp.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin