Experimentell industriell bioprocess III - analys och utvärdering av resultat

2 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1BL814

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 12 %, Campus, Engelska

Om kursen

Kursen ger praktisk träning och kunskap om tillämpade analysmetoder för industriell produktion av biologiska molekyler som till exempel terapeutiska antikroppar och enzymer. Kursdeltagarna får planera och genomföra rening och analys av biomolekyl från råmaterial från en bioreaktorodling. Den laborativa delen av kursen genomförs i industriell miljö med avancerad instrumentering för rening och analys av biomolekyler. I seminarier förbereds deltagarna på det laborativa momentet och efter genomfört experiment utvärderas resultaten.

Den experimentella delen utförs under vecka 19, 6-10 maj 2024 på Testa Center i Uppsala i samarbete med Cytiva. Kursen består av laborationer (1 hp), samt seminarier (planering/utvärdering 1 hp).

Denna kurs kan läsas separat eller tillsammans med följande föreslagna kurser: Experimentell industriell bioprocess I - design, 3 hp, Experimentell industriell bioprocess II - odling och skörd, 2 hp.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin