Programmering för ämneslärare

10 hp

Kurs, Grundnivå, 1DL006

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska Ges endast inom program

Om kursen

Efter godkänd kurs ska du kunna:

 • analysera enklare problem samt designa och förklara lösningar
 • formulera en strategi för att hantera större problem
 • arbeta med grundläggande datastrukturer såsom listor av olika slag
 • systematiskt söka efter, tolka och förstå fel som uppstår
 • behärska de vanligaste primitiverna i imperativa programspråk, bland annat Java
 • behärska grunderna i god programkonstruktion i bland annat en objektorienterad programmeringsstil
 • överföra tidigare kunskaper till ett nytt programmeringsspråk
 • läsa, bedöma och göra smärre ändringar i stora förelagda program
 • återanvända kod som konstruerats av andra
 • anta olika roller i en programmeringsprocess
 • övergripande kunna förklara principerna för hur en dator är uppbyggd och arbetar
 • reflektera över det egna lärandet i programmering.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin