Projekt i dataanalys

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DL505

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Specialisering inom ett visst applikationsområde. Projektarbete i grupper bestående av studenter av båda inriktningar med fokus på att arbeta på ett praktiskt data science projekt. Kursen har två möjliga inslag; dataanalys-studenter möter studenter från andra program som bidrar med problemställningar, ämneskompetens och data eller datakällor. Alternativt utförs projektet i en forskargrupp under ledning av en forskare vid Uppsala universitet. Kursen innehåller också "soft skills", det vill säga färdigheter som kan rör etik, grupparbete, introduktion till projekt- och tidshantering samt presentationsteknik.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin