Projekt i dataanalys

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DL508

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Specialisering inom ett tekniskt tillämpningsområde. Projektarbete i grupper fokuserade på att arbeta på ett praktiskt dataanalysprojekt. Kursen har två möjliga inslag; dataanalys-studenter möter studenter från andra program som bidrar med problemställningar, ämneskompetens och data eller datakällor. Alternativt utförs projektet i en forskargrupp under ledning av en forskare vid Uppsala universitet. Kursen innehåller också generella färdigheter: etik, grupparbete, introduktion till projekt- och tidshantering samt presentationsteknik.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin