Experimentell metodik för fysik II

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1FA612

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Datorstyrning av mätsystem. Orientering om olika elektriska givare. Projekt inom datorbaserad mätteknik. Tidsserieanalys, främst numerisk Fouriertransform, och dess olika tillämpningar inom fysiken. Miniprojekt med tidsserieanalys av egenuppmätta eller tidigare tillgängliga data. Projektledning och planering. Självständigt projekt med numeriskt experiment, alt. experimentell utveckling, kopplat till ett problem inom elektromagnetism, vågrörelselära eller kvantfysik. Granskning och återkoppling av andras experiment.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin