Grundläggande materialkemi

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1KB201

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen behandlar atomers elektronstruktur och periodiska systemet, modeller för kemisk bindning och relationen mellan kemisk bindning och materiens kemiska och fysikaliska egenskaper. Vidare behandlas kristallstrukturer, kemisk termodynamik, elementär elektrokemi samt framställningsmetoder för viktigare metaller.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin