Fysikalisk kemi I

10 hp

Kurs, Grundnivå, 1KB309

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Fysikalisk kemi handlar om växelverkningar mellan molekyler och vilken effekt dessa har både på jämviktsegenskaper och dynamiska processer. Kursen börjar med en genomgång av de viktigaste typerna av växelverkningar mellan olika molekyler och behandlar:

  • transportprocesser såsom ledningsförmåga, diffusion, sedimentation, viskositet
  • ytkemi, speciellt ytspänning, ytaktiva ämnen, självaggregering
  • reaktionshastighet och reaktionsmekanismer samt grundläggande fotokemiska reaktioner.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin