Biokemi II

15 hp

Kurs, Grundnivå, 1KB421

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska Ges endast inom program

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kemisk uppbyggnad och molekylär organisation av biologiska system. Proteiners struktur och evolution. Biokemisk toxikologi. Immunglobuliner och immunologisk analysmetodik. Design av proteinfunktion. Membrantopologi och membrantransport, kemiosmotisk koppling. DNA som central informationsbärare. Experimentell metodik: Analytiska och preparativa separationstekniker.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin