Teoretisk kemi

10 hp

Kurs, Grundnivå, 1KB559

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen beskriver elektronstrukturer och atomära egenskaper i det periodiska systemet, baserat kvantmekaniska koncept. Kursen ger en introduktion till approximativa metoder för vågfunktioner. Konceptet molekylorbitaler introduceras och analyseras. Boltzmanns fördelningslag, ensembler och tillståndssummor introduceras för att förstå relationen mellan molekylära mikroegenskaper och egenskaper i bulk. Koncepten för beräkningskemi och datortillämpningar presenteras. Teoretiska kemins tillämpning i näringsliv och samhälle presenteras.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin