Projektarbete i elektricitetslära

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TE616

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Självständigt arbete med en forsknings- eller utvecklingsuppgift i elektricitetslära, under ledning av en handledare vid en forskande avdelning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin