Fasta tillståndets fysik II

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TG310

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Dielektriska egenskaper: Källor till polarisation i olika frekvensområden, inre fält och depolarisation, mikroskopiska teorier för polarisation.

Paramagnetism och magnetisk ordning: Kvantteori för dia- och paramagnetism, utbytesväxelverkan, magnetisk ordning: ferro-, ferri- och antiferromagnetism, magnoner, anisotropi och domänbildning, hårda och mjuka ferromagnetiska material.

Supraledning: Fenomenologisk beskrivning, BCS-teori, supraledningens termodynamik, Londonekvationen, supraledning i tunna filmer, supraledare typ I och II, flödeskvantisering, elektrontunnling, Josephsoneffekt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin