Kandidatkurs i företagsekonomi - fördjupning med tillhörande metod

30 hp

Kurs, Grundnivå, 2FE979

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen är indelad i tre olika moment. Kursen inleds med en gemensam del där vetenskaplig metod och vetenskapsfilosofi studeras. Därefter väljer du fördjupning mot antingen finansiering och redovisning eller organisation och marknadsföring. I denna del studeras även tillämpning av vetenskapliga metoder. Kursens avslutande moment utgörs av en kandidatuppsats om 15 hp.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin