Hälsopsykologi och beteendemedicin

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2PS276

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper i folkhälsofrågor på olika nivåer, till exempel individuell, nationell och internationell nivå. Vidare presenteras en helhetssyn på människans hälsa relaterat till såväl individuella förutsättningar som till hennes omgivande miljö. Kursens innehåll utgörs av flera delar; ett folkhälso-, ett människa-miljö-perspektiv och ett beteendemedicinskt perspektiv.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin