Magisteruppsats i socialt arbete

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2SC174

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska Ges endast inom program

Om kursen

Under denna kurs fördjupar du dina kunskaper och vidareutvecklar dina färdigheter i att självständigt och med kritiskt vetenskapligt förhållningssätt initiera, planera och genomföra en mer omfattande studie i socialt arbete samt avrapportera den i form av en vetenskaplig uppsats av god kvalitet.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin