Vetenskaplig metod

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3DR075

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper inom forskningsdesign och vetenskaplig metod och riktar sig till dig som vill skriva examensarbete på avancerad nivå inom radiografi. Kursen tar upp olika former av kvantitativa och kvalitativa datainsamlings- och analysmetoder samt deras styrkor och svagheter. Kursen innehåller även forskningsetik samt muntlig och skriftlig presentationsteknik.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin