Examensarbete för magisterexamen i radiografi

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3DR900

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper inom radiografi och består av ett examensarbete i form av en uppsats på avancerad nivå, som skrivs enskilt. Uppsatsen kan innefatta en sammanställning av vetenskaplig litteratur eller vara baserad på genomförd empirisk undersökning. Kursen innebär en träning i att genomföra, presentera och kritiskt granska ett vetenskapligt arbete och ingår i en magisterexamen i radiografi.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin