Molekylär fysikalisk farmaci

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FC003

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Om kursen

I kursen studeras molekylära fysikalisk-kemiska teorier och modeller relevanta för tillämpningar i farmaci, läkemedelsformulering och läkemedelstransport. Kursen avslutas med en introduktion till experimentella spridningsmetoder för att studera dessa modeller.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin